DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 18601 (1/1)
Petruf, Pavol : La Slovaquie. Paris, Presses Universitaires de France 1998. 126 s. Ed. Que sais-je?
syntézy dejín Slovenska; dejiny Slovenska;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: