DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 9081 (1/11)
Kaminski, Marek Kazimierz : Polityczne aspekty czeskiego najazdu na Slask Cieczynski w styczniu 1919 roku. Prace Komisji srodkowoeuropejskiej 2, 1994, s. 109-123. Rés. angl. s. 123-124 Political Aspects of the Czech Invasion of Cieszyn Silesia in January 1919.
vzahy česko-požské; vzahy požsko-české; 1919; Sliezsko [región];

MFN 9093 (2/11)
Kastory, Andrzej : Sprawa wysiedlenia Niemców i Wegrów z Czechoslowacji w 1945 roku. Prace Komisji srodkowoeuropejskiej 2, 1994, s. 91-106. Rés. angl. s. 107 The Deportation of Germans and Hungarians from Czechoslovakia in 1945.
vzahy československo-nemecké; vzahy nemecko-československé; vzahy českslovensko-maďarské; vzahy maďarsko-československé; odsun Maďarov; odsun Nemcov; Nemci, Československo; Maďari, Československo; Československo; vysídlenie Nemcov;

MFN 9669 (3/11)
Orlof, Ewa : Kwestia pogranicza polsko-slowackiego. Fakty z okresu najnowszego. Prace Komisji srodkowoeuropejskiej 2, 1994, s. 75-89. Rés. angl. s. 89 The Issue of the Polish-Slovakian Border Region. (Contemporary Facts.)
vzahy slovensko-požské; vzahy požsko-slovenské;

MFN 11320 (4/11)
Kastory, Andrzej : Czechoslowacja wobec sporu terytorialnego z Poska w latach 1945-1947. Dzialania dyplomatyczne. Prace Komisji srodkowoeuropejskiej 3, 1995, s. 89-105. Rés. angl. s. 106 Czechoslovakia in the Face of its Territorial Dispute with Poland in the Years 1945-1947. Duiplomatic Activities.
Československo; československo-požské vzahy; požsko československé vzahy;

MFN 12505 (5/11)
Valenta, Jaroslav : Stosunki czechoslowacko-polskie po 1918 roku. Prace Komisji srodkowoeuropejskiej 3, 1995, s. 63-73.
vzahy požsko-československé; vzahy československo-požské; Československo;

MFN 12712 (6/11)
Baluch, Jacek : Rozpad czy podzial Czechoslowacji? Prace Komisji srodkowoeuropejskiej 4, 1996, s. 125-133. Rés. angl. s. 134 Czechoslovakia: Collapse or Division?
Československo, rozdelenie; vzahy slovensko-české; vzahy česko-slovenské;

MFN 14953 (7/11)
Baczkowski, Krzysztof : Kontrowersje wokól pokoju pozonskiego (bratyslawskiego) z 1491 r. i jego ratyfikacji przez sejm wegierski w 1492 r. Prace Komisji srodkowoeuropejskiej 5, 1997, s. 21-33. Rés. angl. s. 33-34
Uhorsko; Bratislavský mier; mier bratislavský;

MFN 14954 (8/11)
Baczkowski, Michal : Wojskowa interwencja Lubomirskich na Wegrzech w latach 1709-1711. Prace Komisji srodkowoeuropejskiej 5, 1997, s. 35-45. Rés. angl. s. 45-46
povstanie Rákociho; Rákociho povstanie; Uhorsko;

MFN 22620 (9/11)
Schuster, Rudolf : Vzahy Košíc a Krakova v minulosti a dnes. Prace Komisji srodkowoeuropejskiej 7, 2000, s. 7-10.
vzahy slovensko-požské; vzahy požsko-slovenské; mestá, Slovensko; mestá, Požsko; Kraków [PL]; Košice;

MFN 23577 (10/11)
Figež, Ján : Slovensko: sused a priatež Požska v zjednotenej Európe = Slowacja: sasiad i przyjaciel Polski w Zjednoczonej Europie. Prace Komisji srodkowoeuropejskiej 9, 2001, s. 7-15.
vzahy slovensko-požské; vzahy požsko-slovenské; Európa;


[Vyhžadávanie] [Register]
Skratka: