DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 40948 (1/24)
Tkáč, Marián : Pravdivý slovenský príbeh. Br., Post Scriptum 2009. 237 s.


MFN 45805 (2/24)
Koprda, Jaro : Ako bolo na počiatku. Korene kresťanstva na Slovensku. Br., Post Scriptum 2012. 100 s.
kresťanstvo;

MFN 45887 (3/24)
Kučera, Matúš : State a články k slovenskému stredoveku. Br., Post Scriptum 2012. 422 s.
historici slovenskí; stredovek; Kučera Matúš [1932-];

MFN 47141 (4/24)
Cigán, Michal : Folklórne pozadie svätoplukovskej legendy. In: Svätopluk v európskom písomníctve. Br., Post Scriptum 2013, s. 521-566, obr.
etnológia; legendy; Veľká Morava; panovníci veľkomoravskí; 840-894; Svätopluk I. [cca 840-894];

Zdrojový dokument (Svätopluk v európskom písomníctve.)

MFN 47217 (5/24)
Dimitrov, Dimitar : Boris I. Bulharský a Svätopluk I. Veľkomoravský v reálnom a imaginárnom svete stredoveku. In: Svätopluk v európskom písomníctve. Br., Post Scriptum 2013, s. 162-176.
vzťahy veľkomoravsko-bulharské; vzťahy bulharsko-veľkomoravské; Veľká Morava; stredovek; panovníci veľkomoravskí; panovníci bulharskí; 840-894; 852-889; Bulharsko; Svätopluk I. [cca 840-894]; Boris I. Bulharský [852-889];

Zdrojový dokument (Svätopluk v európskom písomníctve.)

MFN 47251 (6/24)
Ďurina, Ľubomír : Svätopluk v stredovekých písomných prameňoch 9. - 16. storočia podľa vydania Mangnae Moraviae Fontes Historici (štatistiky). In: Svätopluk v európskom písomníctve. Br., Post Scriptum 2013, s. 567-648, tab, graf.
Veľká Morava; panovníci veľkomoravskí; štatistika; 9.-16. storočie; bohemika; pramene;

Zdrojový dokument (Svätopluk v európskom písomníctve.)

MFN 47506 (7/24)
Homza, Martin et al. : Svätopluk v európskom písomníctve. Štúdie z dejín svätoplukovskej legendy. Br., Post Scriptum 2013. 750 s., reg. menný, reg. miestny, ikonografická príloha. Rés. slov. s. 649-654, angl. s. 655-660, rus. s. 661-667. Ed. Libri historiae Slovaciae. Monographiae 11.
840-894; Veľká Morava; panovníci; legendy; zborníky slovenské; zborníky jednorázové; historiografia európska; 870/871-900; Svätopluk I. [cca 840-894]; Svätopluk Lotrinský [870/871-900];

MFN 47507 (8/24)
Homza, Martin : K argumentácii o kráľovskom titule Svätopluka I. (-894). In: Svätopluk v európskom písomníctve. Br., Post Scriptum 2013, s. 142-161.
Veľká Morava; panovníci veľkomoravskí; 840-894; Svätopluk I. [cca 840-894];

Zdrojový dokument (Svätopluk v európskom písomníctve.)

MFN 47509 (9/24)
Homza, Martin : Metodologické východiská bádania stredovekých a ranonovovekých narácií o Svätoplukovi I. In: Svätopluk v európskom písomníctve. Br., Post Scriptum 2013, s. 13-36.
historiografia; metodolóia; Veľká Morava; panovníci veľkomoravskí; 840-894; Svätopluk I. [cca 840-894];

Zdrojový dokument (Svätopluk v európskom písomníctve.)

MFN 47511 (10/24)
Homza, Martin : Sémantická potencia osobného vlastného (rodného) mena Svätopluk, ako východisko svätoplukovskej legendy. In: Svätopluk v európskom písomníctve. Br., Post Scriptum 2013, s. 37-47.
Veľká Morava; panovníci veľkomoravskí; 840-894; onomastika; Svätopluk I. [cca 840-894];

Zdrojový dokument (Svätopluk v európskom písomníctve.)


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: