DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 2671 (1/25)
Janek, Jozef : Literárno-kultúrny cestopis Oravy. Dolný Kubín, Peter Huba pre Regionálne kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne 1991. 126 s.
Orava;

MFN 4623 (2/25)
Krušetnica. Vlastivedná monografia. [Zost.]: Huba, Peter. Nap. aut. kol. Krušetnica, Peter Huba pre Obecný úrad v Krušetnici 1992. 204 s. [Krušetnica okres Dolný Kubín.]
    [Z obsahu]: FLOREKOVÁ, Iveta: Pečate obce, s. 27; FLOREKOVÁ, Iveta: Vývoj obce do roku 1918, s. 27-56; MAŤUGOVÁ, Soňa: Obec v rokoch 1918-1945, s. 57-67; HUBA, Peter: Výstavba obce po oslobodení, s. 67-82; FLOREK, Daniel: Z histórie divadelníctva v obci, s. 168-170. Anot.: A.M., HČ 40, 1992, s. 503.
Krušetnica [okres Dolný Kubín]; okres: Dolný Kubín;

MFN 7351 (3/25)
Oravská Jasenica. Vlastivedná monografia. [Zost.]: Huba, Peter. Dolný Kubín, Peter Huba 1993. 116 s.
Oravská Jasenica;

MFN 8790 (4/25)
Habovštiak, Anton : Povesti o Oravskom zámku. Dolný Kubín, Peter Huba 1994. 144 s.


MFN 8932 (5/25)
Huba, Peter : Horná Lehota. Vlastivedná monografia. Dolný Kubín, Peter Huba pre Obecný úrad v Dolnej Lehote 1994. 132 s.
Horná Lehota [okres Brezno]; okres: Brezno;

MFN 9962 (6/25)
Sedemdesiatpäť rokov Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Dolný Kubín, Peter Huba 1994. 68 s.
Gymnáziá; Dolný Kubín;

MFN 10132 (7/25)
Šako, Ivan - Huba, Peter : Gotický drevený kostol Tvrdošín. Dolný Kubín, Peter Huba 1994. 12 s.
Tvrdošín [okres Dolný Kubín]; okres: Dolný Kubín;

MFN 10142 (8/25)
Šaško, Ivan - Huba, Peter : Oravice. Dolný Kubín, Peter Huba 1994. 8 s.
Oravice;

MFN 10357 (9/25)
Vavrečka Vlastivedná monografia. [Zost.]: Holub, Ignác - Huba, Peter. Dolný Kubín, Peter Huba 1994. 130 s.
Vavrečka;

MFN 11872 (10/25)
Nižná Vlastivedná monografia. [Zost.]: Huba, Peter. Dolný Kubín, Peter Huba pre Obecný úrad v Nižnej 1995. 166 s.
Nižná;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: