DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 5413 (1/62)
Špiesz, Anton : Dejiny Slovenska na ceste k sebauvedomeniu. Br., Perfekt 1992. 193 s.
OHLASY: Rec.: Uhlár Vlado, Verbum 4, 1993, č. 1, s. 55-57; Rec.: Bartl Július, HČ 41, 1993, č. 2, s. 200-202; tiež: rec.: Ference gregory C., Slovakia 36, 1998, č. 66-67, s. 121-123.


MFN 8191 (2/62)
Allen, Phillip : Atlas atlasov. Svet očami kartografov. [Z angl. prel.]: Križanová-Fajnorová, Ľubica. Br., PERFEKT 1994. 159 s., index. [Zbierka máp a atlasov z Ústrednej knižnice v Birminghame.]
Birmingham;

MFN 11471 (3/62)
Kráľ, Milan - Habardaj, Dušan : 100 rokov mestskej hromadnej dopravy v Bratislave. Br., Perfekt 1995. 120 s.
mestá, Slovensko; doprava hromadná, Bratislava; Bratislava;

MFN 12521 (4/62)
Velikáni hudby. Zv. 1.-2. [Z angl. prel.]: Barániková, Šarlota a kol. Br., Perfekt 1995. 464 s., 463 s.


MFN 14109 (5/62)
Panini, Giorgio P. : Veľký atlas mytológie. [Z tal. prel.]: Gašparíková, Terézia. Br., Perfekt 1996. 127 s.


MFN 14631 (6/62)
Tamplin, Ronald : Najkrajšie ľúbostné listy. Br., Perfekt 1996 159 s.


MFN 16457 (7/62)
Porter, J.R. : Ilustrovaný průvodce biblií. [Z angl. prel.]: Zbavitel, Dušan. Br., Perfekt 1997. 288 s., reg.


MFN 16458 (8/62)
Porter, J.R. : Ilustrovaný sprievodca bibliou. [Z angl. prel.]: Hatalová, Katarína. Br., Perfekt 1997. 288 s., reg.


MFN 17360 (9/62)
Cross, Robin : Pád ríšskeho orla. Posledné dni tretej ríše. [Z angl. orig. prel.]: Draškaba, Peter - Draškabová, Ema. Br., Perfekt 1998. 293 s., reg.
ríšsky orol; orol ríšsky;

MFN 17551 (10/62)
Encyklopédia vážnej hudby. [Zost.]: Ainsley, Robert. [Z angl. prel.]: Pauleová, Milada. Br., Perfekt 1998. 271 s., reg.[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: