DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 40553 (1/2)
Pavelescu, Serban Liviu : 23. august 1944 a rumunská historiografia. Konceptuálne zmeny vnímania historickej udalosti. = 23 sierpnia 1944 oraz Rumunska historiografia. Pojeciowe zmiany odbierania wydarzen historycznych. In: Varšavské povstanie a Slovenské národné povstanie - podobnosti a rozdiely. = Powstanie Warszawskie i Slovackie powstanie narodowe - paralele i róznice. Br., Múzeum SNP 2009, s. 176-182 (slov. text), s. 157-164 (poľ. text) z opačnej strany knihy.
historiografia rumunská; 1944;

Zdrojový dokument (Varšavské povstanie a Slovenské národné povstanie - podobnosti a rozdiely. = Powstanie Warszawskie i Slovackie powstanie narodowe - paralele i róznice.)

MFN 41021 (2/2)
Varšavské povstanie a Slovenské národné povstanie - podobnosti a rozdiely. = Powstanie Warszawskie i Slovacie powstanie narodowe - paralele i róznice. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Banská Bystrica 14. - 15. október 2008. = Materialy z miedzynarodowej konferencji naukowej Banská Bystrica, 14-15 pazdziernika 2008 r. [Zost.]: Syrný, Marek. [Autori]: Ukielski, Pawel - Stanislav, Ján - Segeš, Dušan - Kaminski, Marek Kazimierz - Syrný, Marek - Uhrin, Marián - Cséfalvay, František - Marszalec, Janusz - Mičev, Stanislav - Orlof, Ewa - Adamczyk, Jacek - Fremal, Karol - Boisserie, Etienne - Uhrík, Igor - Pavelescu, Serban - Koryn, Andrzej - Jakuba, Nikolaj Alexandrovič - Wójciuk, Michal T. Banská Bystrica, Múzeum Slovenského národného povstania 2009. 226 s. slov. textu, 207 s. poľského textu z opačnej strany knihy.
Slovenské národné povstanie; SNP; povstanie varšavské; Varšavské povstanie; polonika; zborníky slovenské; zborníky jednorázové;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: