DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 30686 (1/4)
Kormaňák, Ivan - Leitman, Florián : Päťdesiat rokov zápasenia v Prievidzi. 1954-2004. Prievidza, Patria I. s. r. o. 2004.
zápasenie; šport; 1954-2004; Prievidza;

MFN 45113 (2/4)
Čičmanec, Vojtech - Grešner, Lukáš : Kocurany. Prievidza, Patria I. 2012. 169 s.
obce, Slovensko; Kocurany [okres Prievidza]; okres: Prievidza;

MFN 48194 (3/4)
Opatovce nad Nitrou. [Zost.]: Géczyová, I. - Grešner, L. Prievidza, Patria I. 2013. 275 s.
obce, Slovensko; Opatovce nad Nitrou [okres Prievidza]; okres: Prievidza;

MFN 49444 (4/4)
Nitrica. Dedina plná čuhliarskych vozov. [Zost.]: Géczyová, I. - Grešner, L. Prievidza, Patria I. 2014. 299 s.
obce, Slovensko; Nitrica [okres Prievidza]; okres: Prievidza;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: