DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 1 (1/18548)
Györffy, György : Arpádkori oklevelek 1001-1196. Chartae antiquissimae Hungariae. Bp., 1197. 147 s.
pramene; Uhorsko; listiny; 11.-12. storočie; Uhorsko;

MFN 5 (2/18548)
Király, János : Pozsony város joga a középkorban. The laws of the town of Bratislava in the Middle Ages. Bp., Magyar Tudományos Akadémia 1894.
právo mestské; mestá, Slovensko; stredovek; Bratislava;

MFN 7 (3/18548)
Hospodárske záujmy Slovenska v sneme. Reč povedaná posl. K.Stodolom dňa 27.novembra 1924 z príležitosti rozpočtovej debaty Národného zhromaždenia Československej republiky. Br., 1924. 28 s.


MFN 9 (4/18548)
V boj! Obrázková kronika československého revolučního hnutí v Itálii 1915-1918. [Autor]: Bednařík, František. [Obrazovú časť zost.]: Vaněk, Otakar. Praha, Vyd. "Za svobodu" 1927. 945 s. Reg. miestny, menný.


MFN 13 (5/18548)
Stodola, Emil Miloslav : Prelom. Spomienky, úvahy, štúdie. Praha, Leopold Mazáč 1933.
OHLASY: [rec.]: Kovačka Miloš, Prelom Emila Stodolu. BiografŠt 26, 1999, s. 123-129. [Liptovský Mikuláš - Bratislava]
pramene; politici slovenskí; bohemika; Stodola Emil [1862-1945];

MFN 14 (6/18548)
Varsik, Branislav : Národnostný problém Trnavskej univerzity. Bratislava, Učená společnost Šafaříkova 1938. 259 s.
OHLASY: Šimončič Jozef, Varsikov Národnostný problém Trnavskej univerzity. (Ku 100. nedožitým narodeninám prof. B. Varsika.) Studia Historica Tyrnaviensia 6, 2006, s. 163-169.
národnosti; univerzity; Trnava; Varsik Branislav [1904-1994];

MFN 15 (7/18548)
Osuský, Samuel Štefan : Prvé slovenské dejiny filozofie. Tranoscius 1939. 431 s.
    Ohlas: Kocka Ján, Odkaz Osuského "prvých slovenských dejín filozofie", Filozofia 49, 1994, č. 9, s. 585-592.


MFN 16 (8/18548)
Územie a obyvateľstvo Slovenskej republiky a prehľad obcí a okresov odstúpených Nemecku, Maďarsku a Poľsku. Br., Štátny štatistický úrad 1939. 82 s.


MFN 18 (9/18548)
Čulen, Konštantín : Boj proti Kossuthovej soche v Clevelande. In: Dejiny Slovákov v Amerike. Zv. 2. Br., Nakladateľstvo Slovenskej ligy v Bratislave 1942, s. 90-101.
AUTENTICKÝ prepis: SP-M 4+120, 2004, č. 5, s. 90-101.
Slováci, Amerika; Slováci, USA;

MFN 22 (10/18548)
Čulen, Konštantín : Slováci a Česi v štátnych službách ČSR. Br., Vedecký ústav pre zahraničných Slovákov 1944. 215 s., + obr. príl.[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: