DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 32 (1/113)
Hyhlík, Vladimír : Košice. Martin, Osveta 1959. súbežný text slov., rus., maď. - 18 s., + 180 fot. príl.
Košice;

MFN 59 (2/113)
Rudnický, Viliam : Žiar nad Hronom a okolie. [Text]: Kuka, Pavol. Martin, Osveta 1973. nestr. obrázková publ. Rés., rus., angl., nem.
Žiar nad Hronom;

MFN 211 (3/113)
Kučera, Matúš : Postavy veľkomoravskej histórie. Martin, Osveta 1986. 275 s.
    OHLASY: Rec.: Bulin Hynek, PHS 31, 1990, s. 232-242.
Veľká Morava; osobnosti veľkomoravské;

MFN 292 (4/113)
Fiala, Andrej - Vallašek, Adrián - Lukáč, Gabriel : Spišský hrad. Martin, Osveta 1988, 166 s.
OHLASY: [rec.]: Ďurková Mária, HČ 38, 1990, s. 457.
Spiš;

MFN 317 (5/113)
Hont, : tradície ľudovej kultúry. [Zost.]: Botík, Ján. Martin, Osveta pre Krajské osvetové stredisko Banská Bystrica 1988. 673 s.
    Rec.: Kuka Pavol, O národopisnej monografii Hontu. Verbum 5, 1994, č. 6, s. 364-367.
Hont;

MFN 402 (6/113)
Bel, Matej : Turčianska stolica. [Prel. z lat.]: Sopko, Július. [Úv. a pozn. nap.]: Marsina, Richard. Martin, Osveta 1989. 98 s.
OHLASY: [rec.]: Čukan Jaroslav, Múzeum 35, 1990, č. 3, s. 90-91.
pramene; stolice; Turiec [stolica]; Bel Matej [1684-1749]; Matej Bel [1684-1749];

MFN 413 (7/113)
Bokesová-Uherová, Mária : Dejiny zdravotníctva na Slovensku. Martin, Osveta 1989. 376 s.
OHLASY: [rec.]: Falisová Anna, HČ 38, 1990, s. 290-291.


MFN 464 (8/113)
Handzová, Želmíra : Elena Maróthy-Šoltésová. Život a dielo v dokumentoch. [Úvodnú štúdiu nap.]: Petrík, Vladimír. Martin, Osveta 1989. 231 s.
Maróthy-Šoltésová Elena [1855-1939]; Maróthy [rod];

MFN 470 (9/113)
Hlaváč, Ľudovít : Dejiny slovenskej fotografie. Martin, Osveta 1989. 512 s.
OHLASY: Rec.: Parenička Pavol, Monografické monumenty Ľudovíta Hlaváča, Obrazový archív 2, 1994, s. 207-211.
fotografie;

MFN 475 (10/113)
Hozák, Július : Horná Nitra v boji za slobodu. Príspevok k dejinám protifašistického hnutia na hornej Nitre. Martin, Osveta pre ONV v Prievidzi 1989. 229 s.
Nitra horná [región];


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: