DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 110 (1/5)
Korpalska, W. : Wladyslaw Eugeniusz Sikorski. Biografia polityczna. Wroclaw, Ossolineum 1981. 264 s.
OHLASY: [rec.]: Valenta J., HČ 38, 1990, s. 291-294.
Sikorski Wladyslaw Eugeniusz;

MFN 197 (2/5)
Bogucka, M. - Samsonowicz, H. : Dzieje miast i mieszaczanstwa w Polsce przedrozbiorowej. Wroclaw, Ossolineum 1986. 675 s.
OHLASY: [anot.]: Halaga Ondrej R., HČ 38, 1990, s.109-111.


MFN 15747 (3/5)
Karlowska-Kamzowa, Alicja : Dekoracja malarska Godzinek francuskich (mps. 924) ze zbiorów Ossolineum we Wroclawiu. Ars 1996 [vyd 1997], č. 1-3, s. 122-130. - S. 131-132 Res.: Maliarska výzdoba francúzskych hodiniek (rkp. 924) zo zbierok Ossolinea vo Wroclawi.
Wroclaw;

MFN 16712 (4/5)
Stawecki, P. : Oficerowie dyplomovani wojska drugiej rzeczypospolitej. Wroclaw - Warszawa - Krakow, Akademia Obrony Narodowej - Wojskowy Institut Historyczny - Ossolineum 1997. 269 s.
OHLASY: anot.: Čaplovič Miloslav, Vojenská história 3, 1999, č. 1, s. 118-120.
dôstojníci poľskí;

MFN 21089 (5/5)
Borejsza, J. W. : Szkoly nienavisci. Historia faszyzmów europejskich 1919-1945. Wroclaw-Warszawa-Kraków, Ossolineum 2000 284 s.
OHLASY: [Anot.]: -I. K.-, HČ 52, 2004, č. 2, s. 398-399.
1919-1945; Fašizmus; Európa;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: