DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 7525 (1/36)
Príbehy dračích cisárov. Mýty starej Číny. [Zost.]: Čou, Mej-žu Ču, Wej-chua. [Prerozprával]: Ferko, Vladimír. [Odb. spolupráca, dosl. a vysv. nap.]: Čarnogurská, Marina. Br., Orbis Pictus Istropolitana 1993. 142 s.


MFN 7542 (2/36)
Příběhy dračích císářů. Mýty staré Číny. [Zost.]: Čou, Mej-žu - Ču, Wej-chua. [Prerozprával]: Ferko, Vladimír. [Odb. spolupráca, dosl. a vysv. nap.]: Čarnogurská, Marina. [Prel.]: Škvařil, Richard. Br., Orbis Pictus Istropolitana 1993. 144 s.


MFN 8544 (3/36)
Dejepisná čítanka 3. [Aut.]: Kováč, Dušan - Tkadlečková, Herta - Skladaný, Marián - Kopčan, Vojtech - Kratochvíl, Viliam. [Gestor projektu]: Kováč, Dušan. Br., Orbis Pictus Istropolitana 1994. 80 s. [Dejepis pre 7. ročník základných škôl a 3. ročník osemročných gymnázií.]
OHLASY: Rec.: Šimonovičová Alžbeta, Učebnice na prahu novej éry. Nové slovo bez rešpektu 5, 1995, č.8, s.4-5.


Zoznam dielov

MFN 9236 (4/36)
Kováč, Dušan - Kopčan, Vojtech - Kratochvíl, Viliam : Dejepis. 3. Slovensko na prahu nového veku. [Gestor projektu]: Kováč, Dušan. Br., Orbis Pictus Istropolitana 1994. 77 s. [Dejepis pre 7. ročník základných škôl a 3. ročník osemročných gymnázií.]


MFN 9279 (5/36)
Kratochvíl, Viliam - Cangár, Ján - Kováč, Dušan : Metodická príručka k dejepisu pre základné školy. Br., Orbis Pictus Istropolitana 1994. 88 s.
    [Obsah]: KOVÁČ, Dušan: O dejinách, historiografii a dejepise, s. 5-9; KRATOCHVÍL, Viliam: Učiteľ a žiak z aspektu vyučovacích cieľov v dejepise, s. 10-17; KRATOCHVÍL, Viliam: Koncepcia, charakteristika a štruktúra učebníc, s. 18-22; KRATOCHVÍL, Viliam: Didaktická analýza ako prostriedok profesionalizácie učiteľa, (Projektovanie vyučovania.), s. 23-30; CANGÁR, Ján: Ročný tematický plán, s. 31-67; CANGÁR, Ján: Diagnostikovanie vedomostí, s. 68-77; CANGÁR, Ján - KRATOCHVÍL, Viliam: Bibliografia, s. 78-84.


MFN 10248 (6/36)
Tkadlečková, Herta - Skladaný, Marián - Kratochvíl, Viliam : Dejepis. 3. Na prahu moderného sveta. [Gestor projektu]: Kováč, Dušan. Br., Orbis Pictus Istropolitana 1994. 63 s. [Dejepis pre 7. ročník základných škôl a 3. ročník osemročných gymnázií.]
dejepis;

MFN 10249 (7/36)
Tkadlečková, Herta - Skladaný, Marián - Kratochvíl, Viliam : A modern világ küszöbén. Történelem. 3. [Gestor projektu]: Kováč, Dušan. Br., Orbis pictus Istropolitana 1994. 63 s. [Dejepis pre 7. ročník základných škôl a 3. ročník osemročných gymnázií.]


MFN 11118 (8/36)
Hlava, Bohuslav - Kratochvíl, Viliam : Dejepis. Pohrajme sa s históriou 3. Pracovný zošit. [Gestor projektu]: Kováč, Dušan. Br., Orbis pictus istropolitana 1995. 64 s. [Dejepis pre 7. ročník základných škôl a 3. ročník osemročných gymnázií.]


MFN 11442 (9/36)
Kováč, Dušan - Kopčan, Vojtech - Kratochvíl, Viliam : Dejepis. 3. Slovensko na prahu nového veku. 2. vyd. Br., Orbis Pictus Istropolitana 1995. [3. vyd. 2000.] 77 s. [Dejepis pre 7. ročník základných škôl a 3. ročník osemročných gymnázií.]


MFN 11443 (10/36)
Kováč, Dušan - Tkadlečková, Herta - Kratochvíl, Viliam : Dejepis. 4. Svet v novom storočí. [Gestor projektu]: Kováč, Dušan. Br., Orbis Pictus Istropolitana 1995. 63 s. [Učebnica dejepisu pre 8. ročník základných škôl.][Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: