DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 812 (1/106)
Cipro, Miroslav : Z pedagogického odkazu Adolpha Ferriera. PR 42, 1990, č. 1, s. 59-75. Rés. rus., angl.
Ferriere Adolph;

MFN 944 (2/106)
Fedor, Michal : Spolupatróni Európy ich odkaz na Slovensku. Košice, Spolok sv. Cyrila a Metoda 1990. 100 s. Rés. angl., nem.
Veľká Morava; slavistika; osobnosti veľkomoravské; Cyril Konštantín [826/827-869]; Konštantín Cyril [826/827-869]; Metod [815-885];

MFN 1298 (3/106)
Kováč, Dušan : Odkaz Masarykovho politického realizmu. SP 106, 1990, č. 3, s. 90-99.
Masaryk Tomáš Garrigue [1850-1937];

MFN 1521 (4/106)
Michalička, Vladimír : Pedagogický odkaz Ľudovíta Bakoša. JŠk 42, 1990, č. 2, s. 171-182. Rés. rus., angl.
Bakoš Ľudovít;

MFN 1995 (5/106)
Urban, Zdeněk : Odkaz Tomáša Garrigue Masaryka. PaS 39 1990, č. 10, s. 42-45.
Masaryk Tomáš Garrigue [1850-1937];

MFN 3321 (6/106)
Sidor, Karol : Takto vznikol Slovenský štát. [Vysvetlivky vypr.]: Vnuk, František. Br., Odkaz - Ozveny 1991. 181 s.


MFN 3425 (7/106)
Šíp, Vladimír - Trebišovský, Július : Malacky. Kapitoly z dejín mesta. Zv. 1. Br., Odkaz pre Mestský národný výbor v Malackách 1991. 86 s.
Malacky;

MFN 3574 (8/106)
Vnuk, František : Mať svoj štát znamená život. (Politická biografia Alexandra Macha.) Br., Odkaz 1991. 394 s.
    tiež anot.: Kamenec Ivan, SP 107, 1991, č. 10, s. 134-135.
OHLASY: [rec.]: Špiesz Anton, Vnuk o Machovi. LT 4, 1991, č. 23, s. 4; tiež [rec.]: Maruniak Peter, In: Maruniak, Peter - Grácová, Genovéva: Bližšie k poznaniu pravdy. Martin, MS 2007, s. 269-286.
Mach Alexander [1902-1980];

MFN 4134 (9/106)
Gloriet, Ján : Norimberský rok. Pohľad späť a odkaz pre budúcnosť. HR 3, 1992, č. 2, s. 16-17.
Norimberg [DB];

MFN 4603 (10/106)
Kraus, Milan : Etický odkaz Štefan Marka Daxnera a J. Francisciho-Rimavského. OGM 23, 1992, č. 4, s. 168-170.
Daxner Štefan Marko [1822-1892]; Francisci-Rimavský Ján [1822-1905]; Francisci Ján [1822-1905]; Francisci-Rimavský Ján [1822-1905];


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: