DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 10018 (1/2)
Slovenské národné povstanie. Odboj a SNP v obciach Dolné Vestenice, Horné Vestenice, Hradište, Nitrianske Sučany, Nitrica, Skačany, Uhrovec. 1939-1945. Prievidza - Topoľčany, OV SZPB 1994. 202 s., fot. príl.
    [Obsah]: TAKÁČ, Ladislav: Slovo na cestu, s. 5-9; FREMAL, Karol: Slovenská spoločnosť, región, odboj a SNP, s. 10-43; MASÁR, Rudolf [zozbieral a upravil]: Spomienky, kroniky, zoznamy účastníkov odboja, fotografie a dokumenty, s. 44-199.
Dolné Vestenice; Horné Vestenice; Hradište; Nitrianske Sučany [okres Prievidza]; okres: Prievidza; Nitrica; Skačany [okres Topoľčany]; Uhrovec [okres Bánovce nad Bebravou]; okres: Bánovce nad Bebravou;

MFN 41015 (2/2)
Vaněk, Oldřich : Štvrtá partizánska brigáda. História vzniku a činnosti. Liptovský Mikuláš, OV SZPB 2009. 124 s.
OHLASY: [Rec.]: Jančo Ľ., Vojenská história 14, 2010, č. 2, s. 182-183.
partizáni; vojenstvo;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: