DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 2 (1/3133)
Saulnier du Verdier, Gilbert : Abbregé d l'histoire des Turcs. Prehľad dejín Turkov. Lyon, 1681 / 1682. [Historická tlač]
OHLASY: [Analýza]: Markusková Helena, Historiografická analýza časti knihy Abbregé de l'histoire des Turcs venujúcej sa dobytiu pevnosti Nové Zámky roku 1663 Turkami. Acta historica Neosoliensia 9, 2006, s. 387-394.
pevnosti; Turci; Osmanská ríša; Nové Zámky;

MFN 6 (2/3133)
Podkarpatská Rus. Obraz poměrů přírodních, hospodářských, politických, cirkevních, jazykových a osvětových. Praha, Orbis 1923. 209 s., 2 mapy, 52 ilustrácií.
    Komentár: Havránek Jan, Pohled českých odborníků na Rusíny na počátku dvacátych let. Rusíni: otázky dejín a kultúry. Prjašov [Prešov], Rusinskaja obroda 1994, s. 117-124.
Podkarpatská Rus;

MFN 15 (3/3133)
Osuský, Samuel Štefan : Prvé slovenské dejiny filozofie. Tranoscius 1939. 431 s.
    Ohlas: Kocka Ján, Odkaz Osuského "prvých slovenských dejín filozofie", Filozofia 49, 1994, č. 9, s. 585-592.


MFN 20 (4/3133)
Stanislav, Ján : Slovenský juh v stredoveku. Zv. 1-3. Turčiansky sv. Martin, 1943. 665 s., 674 s., 8+10 máp.
OHLASY: Pol.: Kolektív Historického ústavu SAV, Slovansko-slovenský sídlištno-historický areál (rekonštrukcia). In: Jedenásty medzinárodný zjazd slavistov. Br., Veda 1993, s. 71.
osídlenie slovanské; Slovania;

MFN 28 (5/3133)
Novotný, Bohuslav : Najstaršie roľnícke osady na Slovensku. Br., Štátne telovýchovné nakladateľstvo v Prahe 1954. 30 s.


MFN 32 (6/3133)
Hyhlík, Vladimír : Košice. Martin, Osveta 1959. súbežný text slov., rus., maď. - 18 s., + 180 fot. príl.
Košice;

MFN 59 (7/3133)
Rudnický, Viliam : Žiar nad Hronom a okolie. [Text]: Kuka, Pavol. Martin, Osveta 1973. nestr. obrázková publ. Rés., rus., angl., nem.
Žiar nad Hronom;

MFN 81 (8/3133)
Kovačič-Šenkvický, Martin Juraj : Pojednanie o domove, životných osudoch a diele Gabriela Kolinoviča Šenkvického. [Z lat.prel.v r.1897]: Behunek, Alojz.[Do súč.spis.slov.prel. a upravil,a pozn.doplnil] Lančarič Henrich. Šenkvice 1978. 93 s. rukopis.
Šenkvice [okres Pezinok]; Kolinovič Šenkvický Gabriel [1698-1770]; Šenkvický Gabriel Kolinovič [1698-1770];

MFN 110 (9/3133)
Korpalska, W. : Wladyslaw Eugeniusz Sikorski. Biografia polityczna. Wroclaw, Ossolineum 1981. 264 s.
OHLASY: [rec.]: Valenta J., HČ 38, 1990, s. 291-294.
Sikorski Wladyslaw Eugeniusz;

MFN 148 (10/3133)
Uličný, Ferdinand : Dejiny osídlenia Liptova do konca 16. storočia. 1.-3. Liptov 7, 1983, 39-90; 8, 1985, 133-208; 9, 1987, 61-149. Rés. rus., nem. Rec.: Beňko Ján, Znova o starý Liptov, ale aj Šariš,HČ 39, 1991, č. 6, s. 651-665.
Liptov;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: