DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 3128 (1/35)
Oravská Lesná. Vlastivedná monografia. [Zost.]: Maťugová, Soňa - Huba, Peter. Martin, Neografia 1991. 93 s.
obce, Slovensko; Oravská Lesná [okres Námestovo]; okres: Námestovo;

MFN 5304 (2/35)
Spišiak, Pavel : Ochotnícke divadlo v Kokavskom regióne v rokoch 1872-1992. Martin, Neografia pre Obecný úrad v Kokave nad Rimavicou 1992. 153 s.
Kokava nad Rimavicou;

MFN 5761 (3/35)
1923 70 1993 rokov Stredoslovenských energetických závodov. [Zost.]: Žiak, Vojtech. Br., Neografia 1993. 214 s. Rés. slov., angl., nem.
energetika;

MFN 7052 (4/35)
Lipták, Ľubomír : Appercu de l`Histoire de la Slovaquie et des Slovaques. In: Slovaquie. Martin, Neografia 1993, nestránkované - 10 s.


MFN 7053 (5/35)
Lipták, Ľubomír : Brief History of Slovakia and of Slovaks. In: Slovakia. Martin, Neografia 1993, nestránkované - 10 s.


MFN 7054 (6/35)
Lipták, Ľubomír : Die kurzgefasste Geschichte der Slowakei und der Slowaken. In: Slowakei. Martin, Neografia 1993, nestránkované - 10 s.


MFN 7061 (7/35)
Lipták, Ľubomír : Stručné dejiny Slovenska a Slovákov. In: Slovensko. Martin, Neografia 1993, nestránkované - 10 s.


MFN 7679 (8/35)
Slovakia. Martin, Neografia 1993. Nestránkované. [Obrázková reprezentitatívna publikácia.]
    [Z obsahu]: KUČMA, Ivan: Steps Towards the Statehood. Time of Major Domestic and Foreign Policy Developnents and Economic Measures Related to the Creation of the Slovak Republic, 1 s.; STRHAN, Milan: Slovak Republic in Numbers, 1 s.


MFN 7681 (9/35)
Slovaquie. Martin, Neografia 1993. Nestránkované. [Obrázková reprezentitatívna publikácia.]
    [Z obsahu]: KUČMA, Ivan: Les pas vers la formation de l'état. Calendrier des événements intérieurs, exterieurs et économiques importants de la République slovaque á sa naissance, 1 s; STRHAN, Milan: La République Slovaque en chiffres, 1 s.


MFN 7688 (10/35)
Slovensko. Martin, Neografia 1993. Nestránkované.
    [Z obsahu]: KUČMA, Ivan: Kroky štátnosti. Kalendárium významných udalostí Slovenskej republiky pri jej vzniku, 1 s.; STRHAN, Milan: Slovenská republika v číslach, 1 s.; príl. Zoznam Zastupiteľských úradov Slovenskej republiky.[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: