DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 273 (1/80)
Babotová, Ľubica [ Babota, Ľjubycja] : Zakarpatska gazeta "Karpat" (1873-1886). [Zakarpatské noviny "Karpat" (1873-1886). Naukovyj zbirnyk 15/1, 1988, s. 69-84. Rés. slov., rus., nem.


MFN 275 (2/80)
Bajcura, Ivan : Rozvytok i vyrišennja ukrajinskogo pytannja v ČSSR na etapi pobudovy socializmu. [Vývoj a riešenie ukrajinskej otázky v ČSSR v etape výstavby socializmu.] Naukovyj zbirnyk 15/1, 1988, s. 11-30. Rés. slov., rus., nem.


MFN 296 (3/80)
Gajdoš, Marián [gajdoš Marijan/] : Vybory 1946 i jich vplyv na vyrišennja ukrajinskoho pytannja. [Voľby v roku 1946 a ich vplyv na riešenie ukrajinskej otázky.] Naukovyj zbirnyk 15/1, 1988, s. 31-45. Rés. slov., rus., nem.


MFN 332 (4/80)
Kováč, Andrej : Do pytannja ekonomičnoho rostu i hospodarskoho rozvitku Schidnoji Slovaččyny. [K otázke ekonomického rastu a hospodárskeho rozvoja východného Slovenska.] Naukovyj zbirnyk 15/1, 1988, s. 47-58. Rés., slov., nem., rus.


MFN 364 (5/80)
Rusinko, Mikuláš [rusynko, Mykola] : Do pytannja revoljucijnych tradycij ukrajinskoho naselennja ta zasnuvannja na KPČ na Svydnyččyni. [K revolučným tradíciám ukrajinského obyvateľstva a vzniku KSČ vo Svidníckom okrese.] Naukovyj zbirnyk 15/1, 1988, s. 59-68. Rés. slov., rus., nem.
Svidník;

MFN 384 (6/80)
Varcholová, Nadežda [varchol, Nadija] : Matvij Korvin u narodnij prozi ukrajinciv Schidnoji Slovaččyny. [Matej Korvín v ľudovej próze Ukrajincov východného Slovenska.] Naukovyj zbirnyk 15/1, 1988, s. 141-161. Rés. slov., rus., nem.
Korvín Matej [1440-1490]; Matej Korvín [1440-1490];

MFN 391 (7/80)
Zilynskyj, Bohdan : Pjať lystiv iz Zakarpattja v českij presi 70-ich rokiv XIX stolittja. [Päť listov zo Zakarpatska v českej tlači 70. rokov XIX storočia.] Naukovyj zbirnyk 15/1, 1988, s. 85-100.


MFN 915 (8/80)
Dzendzelivskij, Josip Olexiovič [dzendzelivskyj Josyp Oleksijovič] - Hanudeľová, Zuzana [hanudeľ, Zuzana] : "Gramatyka Arsenija Kocaka". [Gramatika Arsenija Kocaka.] Naukovyj zbirnyk 15/2, 1990, s. 5-332. Rés. slov., rus., nem.
Kocak Arsenij;

MFN 1118 (9/80)
Hrendža-Donský, Vasil [hrendža-Donskyj Vasyľ] : Moji spohady. [Úvod a príprava do tlače]:Hostiňák Štefan [Hostynjak Stepan] [Moje spomienky.] Naukovyj zbirnyk 15/2, 1990, s. 333-422. Rés. slov., rus., nem.


MFN 1441 (10/80)
Lučkay, Michal [lučkaj, Mychajlo] : Istorija karpatskych rusyniv - Historia Carpato-Ruthenorum. Tom 3. [Dejiny karpatských Rusínov.] Naukovyj zbirnyk 16, 1990, s. 29-256. Rés. slov., rus., nem. Súbežný text latinský. [Reprint: Historia Carpato-Ruthenorum. T. 3. Budae 1843.]
Rusíni, Slovensko; Lučkay Michal [1789-1843]; Lučkaj Mychajlo [1789-1843];


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: