DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 10797 (1/1)
Dangl, Vojtech - Kopčan, Vojtech : Vojenské dejiny Slovenska. Zv. 2. 1526-1711. Br., Ministerstvo obrany SR vo Vojenskej informačnej a tlačovej agentúre 1995. 224 s. Rés. franc., angl., nem.
OHLASY: rec.: Škodáček Ján, Historický zborník 7, 1997, s. 111-113; rec.: Ábrahám Barna, HadK 110, 1997, č. 2, s. 411-416


Zoznam dielov

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: