DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 9146 (1/25)
Klein, Bohuš : Obraz keltskej civilizácie vo vojenských dejinách Slovenska (3.-1. storočie pred n.l.) In: Vojenské dejiny Slovenska 1. diel. Stručný náčrt do roku 1526. Br., Ministerstvo obrany SR [1994], s. 38-42.


MFN 9147 (2/25)
Klein, Bohuš : Slovensko v období rímskej a germánskej expanzie - sťahovanie národov (1.-5. storočie). In: Vojenské dejiny Slovenska 1. diel. Stručný náčrt do roku 1526. Br., Ministerstvo obrany SR [1994], s. 43-55.


MFN 9148 (3/25)
Klein, Bohuš : Vojenské prvky v pravekých archeologických kultúrach Slovenska. In: Vojenské dejiny Slovenska 1. diel. Stručný náčrt do roku 1526. Br., Ministerstvo obrany SR [1994], s. 13-37.


MFN 9449 (4/25)
Marsina, Richard : Vojenstvo na Slovensku v rokoch 1200-1400. In: Vojenské dejiny Slovenska 1. diel. Stručný náčrt do roku 1526. Br., Ministerstvo obrany SR [1994], s. 122-150.


MFN 9450 (5/25)
Marsina, Richard : Vojenstvo na Slovensku v rokoch 1400-1526. In: Vojenské dejiny Slovenska 1. diel. Stručný náčrt do roku 1526. Br., Ministerstvo obrany SR [1994], s. 151-174.


MFN 9451 (6/25)
Marsina, Richard : Vývoj vojenstva na Slovensku v 10.-12. storočí. In: Vojenské dejiny Slovenska 1. diel. Stručný náčrt do roku 1526. Br., Ministerstvo obrany SR [1994], s. 102-121.


MFN 9923 (7/25)
Ruttkay, Alexander : Slovensko v 5. až 10. storočí - náčrt dejín a pramene pre poznanie vojenstva. In: Vojenské dejiny Slovenska 1. diel. Stručný náčrt do roku 1526. Br., Ministerstvo obrany SR [1994], s. 56-101.


MFN 10784 (8/25)
Česko-Slovenský vojenský slovník. [Zost.]: Lipertová, Edita. Br., Ministerstvo obrany SR 1995. 807 s.


MFN 10797 (9/25)
Dangl, Vojtech - Kopčan, Vojtech : Vojenské dejiny Slovenska. Zv. 2. 1526-1711. Br., Ministerstvo obrany SR vo Vojenskej informačnej a tlačovej agentúre 1995. 224 s. Rés. franc., angl., nem.
OHLASY: rec.: Škodáček Ján, Historický zborník 7, 1997, s. 111-113; rec.: Ábrahám Barna, HadK 110, 1997, č. 2, s. 411-416


Zoznam dielov

MFN 16283 (10/25)
Nižňanský, Jaroslav : K dejinám vojenskej žurnalistiky. Br., Ministerstvo obrany SR 1997. 76 s.
OHLASY: anot.: Škodáček J., Vojenská história 2, 1998, č. 1, s. 100-101.
vojenská historiografia; historiografia vojenská;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: