DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 11 (1/15)
Kocian, Anton : Orava - turistický sprievodca. Dolný Kubín Miestny odbor Matice slovenskej 1933.
OHLASY: [Úvaha]: Habovštiak Anton, ZbOM 17, 2000, s. 88-92.
turistický sprievodca; Orava [región];

MFN 2025 (2/15)
Viktor Lorenz Pamätnica. [Zost.]: Skrak, Ladislav. Krompachy, Miestny odbor Matice slovenskej 1990. 295 s. [Strojný inžinier Krompašských železiarní, zanietený horolezec.]
Krompachy [okres Spišská Nová Ves]; okres: Spišská Nová Ves; Lorenc Viktor;

MFN 3220 (3/15)
Poslovia večnej pravdy. [Zost.]: Sirochman, Ernest. Michalovce, Miestny odbor Matice slovenskej Michalovce 1991. 44 s. [Cyril a Metod.]
Veľká Morava; slavistika; vierozvestci veľkomoravskí; Cyril Konštantín [826/827-869]; Konštantín Cyril [826/827-869]; Metod [815-885];

MFN 5583 (4/15)
Vaško, Imrich : Plnokvet v štepnici. Štúrovci a Andrej Sládkovič. Na pamäť 120. výročia úmrtia básnika. Prešov, Miestny odbor Matice slovenskej - Kušnír a spol. 1992. 12 s.
Štúrovci; Hviezdoslav Pavol Országh [1849-1921];

MFN 5646 (5/15)
Významné osobnosti mesta Senice. [Zost.]: Cígerová, E. Senica, Miestny odbor Matice slovenskej 1992. 37 s.
    OHLASY: anot.: Hrabovec Ivan, HČ 41, 1993, č. 2, s. 221.
Senica;

MFN 9297 (6/15)
Krvácajúca hranica. Dokumenty o utrpení Slovákov v Maďarsku. [Zost.]: Kirschbaum, Jozef M. Prievidza, Miestny odbor Matice slovenskej (Ružomberok LEV) 1994. 509 s., reg. menný. Rés. angl., nem.
Slováci, Maďarsko; vzťahy slovensko-maďarské; vzťahy maďarsko-slovenské;

Zoznam dielov

MFN 9907 (7/15)
Rodina Mičátkovcov a slovenská kultúra. Zborník materiálov z osláv 120. výročia narodenia JUDr. Ľudovíta Miloša Mičátka, národného dejateľa dolnozemských Slovákov. [Zost.]: Šišmiš, Milan - Lehocká, Oľga. Trenčín, Miestny odbor Matice slovenskej s Regionálnym kultúrnym strediskom a Trenčianskym múzeom 1994. 48 s., 8 s. príl.
Mičátek [rod]; Mičátek Ľudovít Miloš;

MFN 13010 (8/15)
Drenko, Jozef : Z histórie Matice slovenskej a Živeny v Lučenci. Lučenec, Miestny odbor Matice slovenskej 1996.
Lučenec;

MFN 15005 (9/15)
Básnik večnej nádeje Mikuláš Šprinc. Zborník o živote a diele Mikuláša Šprinca. [Zost.]: Žuffa, Cyril. Krompachy, Miestny odbor Matice slovenskej 1997. 92 s.
literáti slovenskí; Šprinc Mikuláš [1914-1986];

MFN 15428 (10/15)
Gajdoš, Vševlad Jozef : Slovenský rodoľub Móric Alster. Náčrt jeho života a činnosti so zvláštnym zreteľom na jeho pôsobenie v Račišdorfe v rokoch 1862 až 1894. Br., Miestny odbor Matice slovenskej Bratislava - Rača 1997. 54 s.
Bratislava-Rača; Rača-Bratislava; Alster Móric;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: