DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 2993 (1/19)
Matejkin, Stanislav : Parlamentné voľby ako objekt poznávania a hodnotenia politického vývoja. OGM 22, 1991, č. 3, s. 98-100.
voľby parlamentné;

MFN 4777 (2/19)
Matejkin, Stanislav : Niektoré problémy česko-slovenského politického vývoja v r. 1945-48. In: Aktuálne otázky histórie. Zborník prednášok. Brno, Metodické centrum 1992, s. 120-129.


MFN 10458 (3/19)
Zborník k 50. výročiu Slovenského národného povstania. [Ved. red.]: Fremal, Karol. Banská Bystrica, Katedra histórie a etnológie Fakulty humanitných a prírodných vied Univerzity Mateja Bela 1994. 111 s. Rés. nem.
    [Obsah]: FREMAL, Karol: Úvod, s. 5; ALBERTY, Július: Slovenské národné povstanie - ako som ho prežil, vnímal a vnímam, s. 7-37; VARINSKÝ, Vladimír: Nútené práce za Slovenského štátu so zreteľom na ich vývoj v povojnovom období, s. 39-52; FREMAL, Karol: Charakteristika nekomunistického odboja na strednom Slovensku v rokoch 1939-1944, s. 53-66; MARTULIAK, Pavol: Roľnícke družstvá v Slovenskej republike a ich podiel na SNP, s. 67-82; MATEJKIN, Stanislav: Prvé pokusy o formovanie programových zásad Demokratickej strany, s. 83-86; UŠIAK, Peter: K činnosti U.S.AIR FORCE nad územím Slovenska počas II. svetovej vojny, s. 87-92; ŠTILLA, Miloš: Druhá etapa bojovej činnosti parabrigády v horách, s. 93-109.
Slovensko stredné; Alberty Július [1925-];

MFN 11710 (4/19)
Matejkin, Stanislav - Alberty, Július : Litava [1135-1995]. Banská Bystrica, Banskobystrické vyd. pre Obecný úrad Litava 1995. 119 s., fot. príl.
Litava;

MFN 11711 (5/19)
Matejkin, Stanislav : Demokratická strana a jej miesto v štruktúre politických strán na Slovensku v r. 1945-1948. Studia historica Nitriensia 3, 1995, s. 165-173.


MFN 11712 (6/19)
Matejkin, Stanislav : Demokratická strana a jej miesto v štruktúre politických strán na Slovensku v r. 1945-1948. In: Zborník z celoslovenskej konferencie učiteľov o vyučovaní dejepisu. Banská Bystrica, Metodické centrum 1995, s. 54-59.


MFN 12106 (7/19)
Regionálna história vo výučbe dejepisu. Zborník vystúpení a referátov účastníkov vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila 21. septembra 1995 na katedre histórie a etnológie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. [Ed.]: Fremal, Karol - Matejkin, Stanislav. Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela Fakulta humanitných vied 1995. 60 s.
historiografia slovenská; historiografia regionálna;

MFN 13903 (8/19)
Matejkin, Stanislav : Životné jubileum predsedu Gemersko-malohontskej vlastivednej spoločnosti prof. PhDr. Júliusa Albertyho, CSc. Životné sudy prof. J. Albertyho. OGM 25, [1996], č. 2, s. 89-91.
Alberty Július [1925-];

MFN 15239 (9/19)
Dejepis pre stredné odborné školy a stredné odborné učilištia. Zv. 2. Dejiny novoveku do revolučných rokov 1848-1849. [Autori]: Fremal, Karol - Chromeková, Valéria - Martuliak, Pavol - Matejkin, Stanislav - Chylová, Eva. Br., Orbis Pictus Istropolitana 1997. 47 s.


MFN 16136 (10/19)
Matejkin, Stanislav : Jozef Lettrich a jesenná politická kríza na Slovensku v r. 1947. Zborník Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 1997, č. 4, s. 175-179. Rés. angl., s. 179 Jozef Lettrich and the autumn political crisis in Slovakia in 1947.
Lettrich Jozef [1905-1969];


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: