DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 40356 (1/2)
Marszalec, Janusz : Poľské sily vo Varšavskom povstaní r. 1944. = Sily polskie w Powstaniu Warszawskim 1944 r. In: Varšavské povstanie a Slovenské národné povstanie - podobnosti a rozdiely. = Powstanie Warszawskie i Slovackie powstanie narodowe - paralele i róznice. Br., Múzeum SNP 2009, s. 90-109 (slov. text), s. 98-118 (poľ. text) z opačnej strany knihy.
1944; Polonika; povstanie varšavské; Varšavské povstanie;

Zdrojový dokument (Varšavské povstanie a Slovenské národné povstanie - podobnosti a rozdiely. = Powstanie Warszawskie i Slovackie powstanie narodowe - paralele i róznice.)

MFN 41021 (2/2)
Varšavské povstanie a Slovenské národné povstanie - podobnosti a rozdiely. = Powstanie Warszawskie i Slovacie powstanie narodowe - paralele i róznice. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Banská Bystrica 14. - 15. október 2008. = Materialy z miedzynarodowej konferencji naukowej Banská Bystrica, 14-15 pazdziernika 2008 r. [Zost.]: Syrný, Marek. [Autori]: Ukielski, Pawel - Stanislav, Ján - Segeš, Dušan - Kaminski, Marek Kazimierz - Syrný, Marek - Uhrin, Marián - Cséfalvay, František - Marszalec, Janusz - Mičev, Stanislav - Orlof, Ewa - Adamczyk, Jacek - Fremal, Karol - Boisserie, Etienne - Uhrík, Igor - Pavelescu, Serban - Koryn, Andrzej - Jakuba, Nikolaj Alexandrovič - Wójciuk, Michal T. Banská Bystrica, Múzeum Slovenského národného povstania 2009. 226 s. slov. textu, 207 s. poľského textu z opačnej strany knihy.
Slovenské národné povstanie; SNP; povstanie varšavské; Varšavské povstanie; polonika; zborníky slovenské; zborníky jednorázové;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: