DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 1451 (1/20)
Machala, Drahoslav - Machala, Ivan : Reportér Hemingway. To pravé miesto. Br., SlSp 1990. 390 s.
Hemingway Ernst;

MFN 1452 (2/20)
Machala, Drahoslav : Víťaz van Gogh. Br., Obzor 1990. 252 s.
Gogh Vincent van [1853-1890];

MFN 11636 (3/20)
Machala, Drahoslav : Ľudovít Štúr - náš živý súčasník. Otázky žurnalistiky 38, 1995, č. 2, s. 109-112.
Štúr Ľudovít [1815-1856];

MFN 15203 (4/20)
Čomaj, Ján : Kruté osudy. [Predslov]: Machala, Drahoslav. Br., Vyd. Spolku slovenských spisovateľov 1997. 203 s. [Tragické osudy známych slovenských osobností.]
Dubček Alexander [1921-1992]; Jamnický Ján [1908-1972]; Kapolka Belo; Mistrík Ivan; Guliš Karol; Fülöp Oto; Bielik Ladislav; Gryzlov Gavril;

MFN 17073 (5/20)
Zemianske Podhradie v histórii. [Zost.]: Jurák, Ján - Karlík, Jozef - Rydzí, Adam. Zemianske Podhradie, Obecný úrad 1997. 220 s.
    [Z obsahu]: ZAMEC, Stanislav: Slovo na čase, s. 4-6; MACHALA, Drahoslav: Cesta, čo vedie domov, s. 7-9; MACHALA, Ivan: Na celý život, s. 10-11; DOVINA, Vladimír: Prehľad fyzickografických, geologických a hydrologických pomerov územia obce Zemianske Podhradie, s. 12-16; POSPÍŠIL, Pavol: Krasové územia v Zemianskom Podhradí, s. 17-18; PŘÍHODA, Peter: Flóra a fauna v Bošáckej doline, s. 19-31; VELIAČIK, Ladislav: Prehľad najstaršieho osídlenia Bošáckej a Moravsko-lieskovskej doliny, s. 32-46; NEŠPOROVÁ, Tamara: Včasnostredoveké a stredoveké osídlenie, s. 47-52; KARLÍKOVÁ, Jana: História obce do roku 1918, s. 53-92; JURÁK, Ján - RYDZÍ, Adam: História obce v rokoch 1918-1945, s. 93-116; JURÁK, Ján - RYDZÍ, Adam: Obdobie od roku 1945, s. 117-139; TUPÝ, Rastislav: Stručná história evanjelickej cirkvi v Zemianskom Podhradí, s. 140-155; MITANA, Ľubomír: Školstvo, s. 156-171; DUGÁČEK, Dušan: Včelárstvo, s. 172-173; DZURÁK, Peter: Ľudová kultúra, s. 174-202; JURÁK, Ján: Kultúrna história, s. 203-215; DZURÁK, Peter - RYDZA, Viera: Kultúrny a spoločenský život, s. 216-220.
obce, Slovensko; Zemianske Podhradie [okres Nové Mesto nad Váhom]; okres: Nové Mesto nad Váhom;

MFN 17375 (6/20)
Čaplovič, Dušan : V spore s dejinami. [Úvodnú štúdiu: "Sporí sa muž skutkov" nap.]: Machala, Drahoslav. Br., [Print Servis] 1998. 161 s.
historiografia slovenská; syntézy dejín Slovenska; dejiny Slovenska;

MFN 18276 (7/20)
Machala, Drahoslav : Návrat do Itaky. Br., Národné literárne centrum 1998. 167 s. [Osudy letca gen. Jána Ambruša, účastníka západného odboja.]
odboj západný; Ambruš Ján [1899-1994];

MFN 26328 (8/20)
Machala, Drahoslav : Majstri slova. Br., Perfekt 2002. 109 s.
literáti;

MFN 26329 (9/20)
Machala, Drahoslav : Milan Hodža v Slovenskom týždenníku. In: Milan Hodža štátnik a politik. [Ved. red.]: Pekník, Miroslav. 3. rozš. a dopln. vyd. Br., Veda vydavateľstvo SAV 2002, s. 37-46.
politici slovenskí; týždenníky slovenské; Slovenský týždenník; Hodža Milan [1878-1944];

MFN 26330 (10/20)
Machala, Drahoslav : Rytier nádeje (k 10. výročiu Alexandra Dubčeka). SP-M IV+118, 2002, č. 11, s. 73-82.
politici; Československo; Dubček Alexander [1921-1992];


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: