DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 4 (1/3700)
Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Wien 1892 - 1902.
OHLASY: [rec.]: Kiliánová Gabriela, - Popelková Katarína, - Vrzgulová Monika, - Zajonc Juraj, Slovensko a Slováci v diele "Rakúsko-Uhorská monarchia slovom a obrazom". SlNár 49, 2001, č. 1, s. 5-30.
Rakúsko-uhorská monarchia; vzťahy slovensko-rakúsko-uhorské; etnológia;

MFN 26 (2/3700)
Genta, Jordan B. : Monsenor Tiso. En el Segundo Aniversario de su Muerte. Buenos Aires, Ediciones del Restaurador 1949. 16 s. [Separát.]
Tiso Jozef [1887-1947];

MFN 44 (3/3700)
Majorov, Aleksandr M. : Vtorženije. Čechoslovakija, 1968. Sviditeľstva komandarma. Moskva, Prava čeloveka 1968. 350 s.
OHLASY: [Rec.]: Bielik Peter, Historický zborník 12, 2002, č. 1-2, s. 194-196.
1968; Československo;

MFN 74 (4/3700)
Ďurica, Milan S. : Cultural Relations Between Slovakia and Italy in Modern Times. In: Slovak Culture Through the Centuries. Toronto, Ontario, The Slovak World Congress 1978, s. 393-469.


MFN 82 (5/3700)
Kovalik, Tibor : Modern Visual Art in Slovak Culture. In: Slovak Culture Through the Centuries. Toronto, Ontario, The Slovak World Congress 1978, s. 381-390.


MFN 83 (6/3700)
Kružliak, Imrich : Orientative Phenomena in Modern Slovak Literature. In: Slovak Culture Through the Centuries. Toronto, Ontario, The Slovak World Congress 1978, s. 339-379.


MFN 84 (7/3700)
Lacko, Michael : Great Moravia in the Light of Recent Research 1945-1975. In: Slovak Culture Through the Centuries. Toronto, Ontario, The Slovak World Congress 1978, s. 70-96.


MFN 133 (8/3700)
A Magyar könyvkultúra múltjából. Iványi Béla cikkei és anyaggyüjtése. [Z minulosti knižnej kultúry v Uhorsku. Články a zbierka prameňov.] [Zost.]: Herner, János - Monok, István - Keserü, Bálint. Szeged, József Attila Tudományegyetem bölcsészettudományi kara 1983. 645 s. Reg. Rés. nem, angl.
Iványi Béla;

MFN 149 (9/3700)
A Dernschwam-könyvtár. Egy magyarországi humanista könyvjegyzéke. [Dernschwamova knižnica. Knižná zbierka uhorského humanistu.] [Zost.]: Keserü, Bálint. [Pozn., reg. zost.]: Keveházi, Katalin - Monok, István. Szeged, József Attila Tudományegyetem 1984. 343 s. Reg.
Dernschwam Ján [1494-1567];

MFN 150 (10/3700)
Banská Bystrica v národnooslobodzovacom boji proti fašizmu v rokoch 1938-1945. [Zost.]: Fremal, Karol. Banská Bystrica, Okresný výbor KSS - ONV a MsNV v Banskej Bystrici 1984. 294 s., pozn. a vysv., pramene a lit.
    [Z obsahu]: KORIM, Vojtech: Začiatky protifašistického odboja v Banskej Bystrici, s. 14-22; KORIM, Vojtech: Protifašistické hnutie v Banskej Bystrici v prvej etape národnooslobodzovacieho boja, s. 23-61; KORIM, Vojtech: KSS v boji za protifašistickú jednotu v Banskej Bystrici, s. 62-85; KORIM, Vojtech: Politické, vojenské a hospodárske prípravy SNP a Banská Bystrica, s. 86-111; MOTOŠKA, Vladimír: Banská Bystrica - centrum Slovenského národného povstania, s. 112-130; MOTOŠKA, Vladimír: Komunistická strana Slovenska - vedúca politická sila SNP, s. 131-159; MOTOŠKA, Vladimír: Politickovýchovná a kultúrno-osvetová činnosť v centre SNP, s. 160-185; BOSÁK, Pavel: Povstalecká obrana centrálneho banskobystrického priestoru, s. 186-210; BOSÁK, Pavel: Ústup do hôr a partizánska vojna, s. 211-231; BOSÁK, Pavel: Teror a represálie fašistických orgánov a kománd smrti, s. 232-248; BOSÁK, Pavel: Oslobodenie Banskej Bystrice na jar 1945, s. 248-256.
Banská Bystrica;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: