DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 1 (1/49794)
Györffy, György : Arpádkori oklevelek 1001-1196. Chartae antiquissimae Hungariae. Bp., 1197. 147 s.
pramene; Uhorsko; listiny; 11.-12. storočie; Uhorsko;

MFN 2 (2/49794)
Saulnier du Verdier, Gilbert : Abbregé d l'histoire des Turcs. Prehľad dejín Turkov. Lyon, 1681 / 1682. [Historická tlač]
OHLASY: [Analýza]: Markusková Helena, Historiografická analýza časti knihy Abbregé de l'histoire des Turcs venujúcej sa dobytiu pevnosti Nové Zámky roku 1663 Turkami. Acta historica Neosoliensia 9, 2006, s. 387-394.
pevnosti; Turci; Osmanská ríša; Nové Zámky;

MFN 3 (3/49794)
Čaplovič, Ján : Das Bartfelder Bad. Viedeň, Schrämbl 1817. 118 s.
OHLASY: [rec.]: Urbancová Viera, Prvý sprievodca po Bardejovských Kúpeľoch. Pamiatky a múzeá 2001, č. 1, s. 52-54.
sprievodca po Bardejovských Kúpeľoch; Bardejovské Kúpele; Bardejov;

MFN 4 (4/49794)
Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Wien 1892 - 1902.
OHLASY: [rec.]: Kiliánová Gabriela, - Popelková Katarína, - Vrzgulová Monika, - Zajonc Juraj, Slovensko a Slováci v diele "Rakúsko-Uhorská monarchia slovom a obrazom". SlNár 49, 2001, č. 1, s. 5-30.
Rakúsko-uhorská monarchia; vzťahy slovensko-rakúsko-uhorské; etnológia;

MFN 5 (5/49794)
Király, János : Pozsony város joga a középkorban. The laws of the town of Bratislava in the Middle Ages. Bp., Magyar Tudományos Akadémia 1894.
právo mestské; mestá, Slovensko; stredovek; Bratislava;

MFN 6 (6/49794)
Podkarpatská Rus. Obraz poměrů přírodních, hospodářských, politických, cirkevních, jazykových a osvětových. Praha, Orbis 1923. 209 s., 2 mapy, 52 ilustrácií.
    Komentár: Havránek Jan, Pohled českých odborníků na Rusíny na počátku dvacátych let. Rusíni: otázky dejín a kultúry. Prjašov [Prešov], Rusinskaja obroda 1994, s. 117-124.
Podkarpatská Rus;

MFN 7 (7/49794)
Hospodárske záujmy Slovenska v sneme. Reč povedaná posl. K.Stodolom dňa 27.novembra 1924 z príležitosti rozpočtovej debaty Národného zhromaždenia Československej republiky. Br., 1924. 28 s.


MFN 8 (8/49794)
Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce 18. století. Dodatky a příspěvky ke knihopisu. Praha, 1925 - 1996.
OHLASY: anot.: Frimmová Eva, HČ 45, 1997, č. 4, s. 693-695.
Bohemika; tlače české; tlače slovenské;

MFN 9 (9/49794)
V boj! Obrázková kronika československého revolučního hnutí v Itálii 1915-1918. [Autor]: Bednařík, František. [Obrazovú časť zost.]: Vaněk, Otakar. Praha, Vyd. "Za svobodu" 1927. 945 s. Reg. miestny, menný.


MFN 10 (10/49794)
Sidor, Karol : Slováci v zahraničnom odboji. Br., Náklad vlastný v kníhtlačiarni Jednota 1928. 264 s.
Pittsburg; Masaryk Tomáš Garrigue [1850-1937];


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: