DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 291 (1/154)
Eliáš, Michal - Šarluška, Vojtech : Národná svetlica. Výber dokumentov k dejinám Matice slovenskej. Martin, MS 1988, 321 s.
OHLASY: [rec.]: Valach Július, Poodkryté svetlo Matice slovenskej. LitArch 26/89, 1990, s. 175-177.


MFN 338 (2/154)
Listy Ľudmily Riznerovej-Podjavorinskej. Zv. l. (z rokov 1889-1918). Zv. 2. (z rokov 1919-1951). [Zost.]: Kocák, Michal. Martin, MS 1988, 1989. 425 s. Reg. literárny; 397 s. Reg. literárny. Rec.: Kovačka Miloš "...konať dielo záchrany Slova!"LitArch 26/89, 1990, s. 164-166; tiež
    Rosenbaum Karol, Romboid 27, 1992, č. 3, s. 60-61; Kovačka Miloš, Vita, spes et mors est hic thesaurus. In: LitArch 27/90, 1994, s. 187-192.
Podjavorinská-Riznerová Ľudmila [1872-1951];

MFN 373 (3/154)
Škultéty, Jozef : Dielo. Zv. 3. Zo staršej a obrodeneckej literatúry. Martin, MS 1988. 327 s.
OHLASY: [rec.]: Sedlák Imrich, Literárnohistorický vklad Jozefa Škultétyho do dejín národnej kultúry. LitArch 26/89, 1990, s. 171-174.
literatúra obrodenecká; Škultéty Jozef [1853-1948];

MFN 389 (4/154)
Z prameňov národa. Martin, MS 1988, 104 s.
OHLASY: [rec.]: Sedlák Imrich, K 125. výročiu Memoranda slovenského národa. LitArch 26/89, 1990, s. s. 167-170.


MFN 766 (5/154)
Brtáň, Rudo : Sedem listov Daniela Blahoslava Krnúcha Ctibohovi Cochiovi (Zochovi). LitArch 26/89, 1990, s. 95-116.
Zoch Daniel; Krnúch Daniel Blahoslav;

MFN 1011 (6/154)
Gráfová, Jarmila : Janko Alexy a jeho rukopisná pozostalosť. LitArch 26/89, 1990, s. 153-156.
maliari slovenskí; umelci slovenskí; Alexy Janko [1894-1970];

MFN 1223 (7/154)
Kaššayová, Terézia : Na okraj prekladovej tvorby Mikuláša Gaceka v medzivojnovom období. LitArch 26/89, 1990, s. 134-140.
Gacek Mikuláš [1895-1971];

MFN 1250 (8/154)
Kocák, Michal : Listy Ľudovíta Riznera Ľudmile Riznerovej-Podjavorinskej. LitArch 26/89, 1990, s. 7-39.
Rizner Ľudovít Vladimír [1849-1913]; Podjavorinská-Riznerová Ľudmila [1872-1951];

MFN 1308 (9/154)
Kovačka, Miloš : Herold svitajúcich časov - Hviezdoslav. LitArch 26/89, 1990, s. 161-163.
Hviezdoslav Pavol Országh [1849-1921];

MFN 1431 (10/154)
Listy Mateja Bela. [Na vyd. pripr.]: Pavelek, Juraj. [Úv. štúdiu nap.]: Tibenský, Ján. [Pozn. jaz. upr.]: Košíková, Eliška. Martin, MS 1990. 502 s. + 8 s. obr. príl. Reg. menný, miestny. Ed. Monografie - Documenta Litteraria Slovaca 38.
    OHLASY: rec.: Niederhauser Emil, Századok 126, 1992, č. 3-4, s. 483-484; tiež: Horváth Pavol, HČ 40, 1992, č. 3, s. 386-388; tiež anot.: Eliáš Michal, LitArch 28/91, 1994, s. 228-230;
pramene; listy; Bel Matej [1684-1749]; Matej Bel [1684-1749];


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: