DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 24 (1/3)
Prezident opäť medzi nami. [Úvodné slovo]: Lettrich, Jozef. Bratislava, Kníhtlačiareň LINOGRAFIA, nakladateľstvo K.Jaroň a spol. 1945. 179 s.
Beneš Edvard [1884-1948];

MFN 7035 (2/3)
Lettrich, Jozef : Dejiny novodobého Slovenska (History of Modern Slovakia). [Doslov nap.]: Čelko, Vojtech. Br., Archa 1993. 224 s. Bibl., reg. menný.
OHLASY: rec.: Letz Róbert, Schopnosť politického pragmatizmu, LT 6, 1993, č. 35, s. 4; tiež rec.: Lipták Ľubomír, HČ 41, 1993, č. 4, s. 464-465; tiež rec.: Hamberger Judit, KLIÓ 4, 1995, č. 1, s. 124-128;
novodobé Slovensko; Lettrich Jozef [1905-1969];

MFN 45954 (3/3)
Lettrich, Jozef : Dejiny novodobého Slovenska. Martin-Banská Bystrica, Nadácia Dr. Jozefa Lettricha v spolupráci s Múzeom SNP 2012. 304 s.
OHLASY: Rec.: Thurzo Igor, Otvorene s kritickým nadhľadom. Vojnová kronika 2, 2012, č. 1, s. 70-71.
novodobé Slovensko; Lettrich Jozef [1905-1969];

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: