DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 828 (1/11)
Čaplovičová, Zdena - Langer, Juraj - Huba, Peter : Múzeum oravskej dediny. Sprievodca po expozícii. Martin, Osveta pre Oravské múzeum v Dolnom Kubíne 1990. 136 s. Rés. rus., nem., angl., maď.
Orava;

MFN 6015 (2/11)
Cesty do minulosti Oravy. [Autori]: Langer, Juraj - Huba, Peter - Luptáková, Eva - Trnka, Robert. Br., Vydavateľstvo Peter Huba 1993. 136 s., fot. príl. Rés. angl., nem.
OHLASY: Rec.: Švecová Soňa, SlNár 42, 1994, č. 4, s. 506-508.
Orava;

MFN 9358 (3/11)
Langer, Juraj : Lillehammer nielen olympijský. Pamiatky a múzeá 43, 1994, č. 1, s. 16-18.
Lillehammer;

MFN 9359 (4/11)
Langer, Juraj : Múzeum oravskej dediny. Pamiatky a múzeá 43, 1994, č. 3, s. 10-12. [Brestová pri Zuberci.]
Orava; Dolný Kubín; Brestová pri Zuberci; Zuberec;

MFN 9360 (5/11)
Langer, Juraj : Technické stavby v múzeách v prírode. Pamiatky a múzeá 43, 1994, č. 3, s. 20-21.


MFN 11559 (6/11)
Langer, Juraj : Anglické múzeá v prírode. Pamiatky a múzeá 1995, č. 2, s. 57-59.


MFN 12091 (7/11)
Rabča. Vlastivedná monografia. [Zost.]: Huba, Peter. Dolný Kubín - Rabča, Peter Huba - Obecný úrad 1995. 148 s., fot. príl.
    [Obsah]: PITÁK, Dušan: Príhovor, s. 5; HUBA, Peter: Úvod, s. 6; MIGRA, Vladimír: Neživá príroda, s. 7-12; MIGRA, Vladimír - TRNKA, Róbert: Živá príroda, s. 13-22; MAŤUGOVÁ, Soňa: Zo starších dejín, s. 24-40; BRIŠÁK, Anton - BRIŠ, Vladimír - HUBA, Peter: Obec po roku 1945, s. 41-82; DIBDIAK, Blažej - ZIBRIN, František: Náboženský život v obci, s. 83-92; BRIŠÁK, Anton - HUBA, Peter: Zamestnanie, s. 94; BRIŠÁK, Anton: Ľudový odev, s. 98; BRIŠÁK, Anton: Ľudové liečiteľstvo, s. 99; MAČOROVÁ, Mira: Narodenie dieťaťa, s. 100; JAKUBÍKOVÁ, Kornélia: Svadba, s. 101-105; PARÍŽOVÁ, Jana: Pohreb, s. 106; KLEPÁČOVÁ, Eleonóra: Kalendárne obrady a zvyky, s. 111-119; LANGER, Juraj: Ľudová architektúra, s. 120-130; DUDÁŠOVÁ-KRIŠŠÁKOVÁ, Júlia: Nárečie, s. 131-143.
Rabča;

MFN 13545 (8/11)
Klin vlastivedná monografia. [Zost.]: Huba, Peter. [Dolný Kubín], Peter Huba pre obecný úrad v Kline [1996]. 150 s.
    [Z obsahu]: LIPJAK, Karol: Príhovor, s. 5; MIGRA, Vladimír - TRNKA, Róbert: Prírodné pomery, s. 7-22; MAŤUGOVÁ, Soňa: Obec do roku 1945, s. 23-47; HUBA, Peter: Obec v rokoch 1945-1996, s. 48-64; ČAPLOVIČOVÁ, Zdena - LANGER, Juraj - HUBA, Peter: Život a kultúra ľudu v minulosti, s. 65-102; HUBA, Peter: Príspevok k cirkevným dejinám, s. 103-112; HABOVŠTIAK, Anton: Nárečie, s. 113-140; HUBA, Peter: Dejatelia, s. 141-145.
obce, Slovensko; Klin [okres Námestovo]; okres: Námestovo;

MFN 16245 (9/11)
Mutné. Vlastivedná monografia. [Zost.]: Huba, Peter. [Dolný Kubín], Peter Huba 1997. 157 s.
    [Z obsahu]: KOSMEĽ, Marián: Príhovor, s. 5; TRNKA, Róbert - MIGRA, Vladimír: Prírodné prostredie okolia obce, s. 7-30; MAŤUGOVÁ, Soňa: Zo starších dejín obce, s. 31-47; RONČÁKOVÁ, Viera: Prvá svetová vojna, s. 48-50; RONČÁKOVÁ, Viera - HUBA, Peter: Obec v okoch 1918-1945, s. 51-72; VLČÁKOVÁ, Mária: Obec po roku 1945, s. 73-83; RONČÁKOVÁ, Viera: Ochotnícke divadlo, s. 84-91; LANGER, Juraj - ČAPLOVIČOVÁ, Zdena - HUBA, Peter: Život a kultúra ľudu, s. 92-140; DUDÁŠOVÁ, Júlia: Nárečie, s. 141-153.
obce, Slovensko; Mutné [okres Námestovo]; okres: Námestovo;

MFN 16596 (10/11)
Sedliacka Dubová. [Zost.]: Huba, Peter. [Dolný Kubín], Peter Huba pre Obecný úrad 1997. 94 s.
    [Z obsahu]: ZRNČÍK, Ján: Príhovor, s. 5; MIGRA, Vladimír: Prírodné prostredie, s. 7-9; REMOVČÍKOVÁ, Oľga: Vegetácia okolia obce, s. 9-16; KARASKA, Dušan: Živočíšstvo, s. 16-20; KARASKA, Dušan: Ochrana prírody, s. 20-21; ČAPLOVIČ, Pavol: Praveké osídlenie, s. 22-25; MAŤUGOVÁ, Soňa: Zo starších dejín, s. 26-43; HUBA, Peter: Obec po roku 1945, s. 43-57; HUBA, Peter: Cirkevné dejiny, s. 58-70; LANGER, Juraj: Pôvodná architektúra a jej prostredie, s. 71-87; HABOVŠTIAK, Anton: Nárečové ukážky, s. 87-91; HUBA, Peter: V obci sa narodili, s. 92-93.
obce, Slovensko; Sedliacka Dubová;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: