DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 7007 (1/6)
Lacko, Michal : Grékokatolíkom. Výber z diela. [Zost.]: Fedor, Michal. Košice, BYZANT 1993. 88 s. [V značnej miere príspevky k Cyrilovi a Metodovi.]
Veľká Morava; vierozvestci veľkomoravskí; Lacko Michal [1920-1982]; Cyril Konštantín [826/827-869]; Konštantín Cyril [826/827-869]; Metod [815-885];

MFN 7008 (2/6)
Lacko, Michal : Svätý Cyril a Metod. 8. vyd. Rím, Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda 1993. 222 s. + 32 s. príl.
Veľká Morava; slavistika; vierozvestci veľkomoravskí; Cyril Konštantín [826/827-869]; Konštantín Cyril [826/827-869]; Metod [815-885];

MFN 7482 (3/6)
Pocta msgr. PhDr. profesorovi Jozefovi Vavrovičovi báhoňskému rodákovi. [Zost.]: Jankovič, Vendelín. Verbum v Košiciach pre Kruh priateľov Jozefa Vavroviča v Báhoni 1993. 175 s., obr. príl. [Zozbierané práce Jozefa Vavroviča.]
    [Z obsahu]: VAVROVIČ, Jozef: Vlastný životopis, s. 5-11; VAVROVIČ, Jozef: Duchovný profil Otca biskupa Andreja G. Grutku, s. 63-67; VAVROVIČ, Jozef: Slovenskí jezuiti v Kanade (1952-1977), s. 68-72; HRUŠOVSKÝ, Dominik: Pol storočia kňazskej služby, s. 82-84; LACKO, Michal: Laudatio Jozefa Vavroviča, s. 85-88; JANKOVIČ, Vendelín: Dejiny Báhoňa do roku 1945, s. 93-138; JANKOVIČ, Vendelín: Dejiny Báhoňa v roku 1945-1992, s. 139-148.
OHLASY: rec.: Jankovič Vendelín, Dejiny troch obcí na Vištuckom potoku. SlArchiv 30, 1995, č. 1, s. 126-128. [Týka sa štúdie "Dejiny Báhoňa", s. 139-148.]
Báhoň [okres Bratislava-vidiek]; okres: Bratislava-vidiek; Vištucký potok; Vavrovič Jozef; Grutka Andrej G.;

MFN 8363 (4/6)
Böhm, Emanuel Teodor : V šesťročnom zajatí. (Spomienky na roky 1938-1945.) [1. časť pamätí.] [Doslov nap.]: Lacko, Michal. Martin, MS 1994. 238 s., + obr. príl.
pramene; Československo; politici; Böhm Emanuel Teodor [1909-1990];

MFN 42066 (5/6)
Lacko, Michal : Zrod slovenského štátu v kronikách slovenskej armády. Br., Ústav pamäti národa 2010. 183 s.
pramene; kroniky; armáda slovenská; pamäti;

MFN 43927 (6/6)
Lacko, Michal : Svätí Cyril a Metod. 7. vyd. Trnava, Dobrá kniha 2011. 221 s.
Veľká Morava; slavistika; vierozvestci veľkomoravskí; Cyril Konštantín [826/827-869]; Konštantín Cyril [826/827-869]; Metod [815-885];

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: