DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 143 (1/238)
Polakovič, Štefan : Vidiny o slovenskom národe. Hamilton Ontario Canada - Buenos Aires Argentína, Zahraničná Matica slovenská 1983. 236 s.
    OHLASY: rec.: Maťovčík Augustín, Národ v zrkadle vekov. LT 4, , 1991, č. 45, s. 5.


MFN 630 (2/238)
Androvič, Karol : Vrátime sa do žúp? K historickému územnému členeniu Slovenska. LT 3, 1990, č. 44, s. 12.


MFN 638 (3/238)
Augustín, Milan : Neobjavené dejiny. Hovoríme s historikom Jánom Dekanom. LT 3, 1990, č. 47, s. 1 a 11.


MFN 729 (4/238)
Blahynka, Miloslav : Masaryk a hudba. LT 3, 1990, č. 15, s. 14.
Masaryk Tomáš Garrigue [1850-1937];

MFN 777 (5/238)
Butvin, Jozef : Pevnosť ducha. Devín v slovenskom národnom hnutí (1835-1870). LT 3, 1990, č. 19. s. 10.
Devín-Bratislava; Bratislava-Devín;

MFN 829 (6/238)
Čarnogurský, Ján : Náboženské procesy. LT 3, 1990, č. 13, s. 11.


MFN 859 (7/238)
Deák, Ladislav - Kováč, Dušan : Národnostné menšiny a historický proces. LT 3, 1990, č. 13, s. 12.


MFN 892 (8/238)
Drug, Štefan : Novomeský kontra Novotný. LT 3, 1990, č. 2, s. 11. [List L. Novomeského A. Novotnému v roku 1964.]
Novotný Antonín [1904-1975]; Novomeský Ladislav [1904-1976];

MFN 894 (9/238)
Drug, Štefan : Súkromné listy. Novomeský - Špitzer. LT 3, 1990, č. 12, s. 3 a 6.
Novomeský Ladislav [1904-1976]; Špitzer Juraj [1919-1995];

MFN 904 (10/238)
Ďurica, Milan : Slovenský národ a jeho štátnosť. LT 3, 1990, č. 38, s. 12.[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: