DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 23728 (1/2)
Hertel, Maroš : Slovenská emigrácia v Požsku a Maďarsku v rokoch 1919-1921. In: Kontinuita romantizmu. Vývin - súvislosti - vzahy. Br., Slovensko-požská komisia humanitných vied 2001, s. 231-241.
Slováci, Požsko; Slováci, Maďarsko; 1919-1921; vzahy slovensko-maďarské; vzahy maďarsko-slovenské; vzahy slovensko-požské; vzahy požsko-slovenské; emigrácia slovenská;

Zdrojový dokument (Kontinuita romantizmu. Vývin - súvislosti - vzahy.)

MFN 24450 (2/2)
Orlof, Ewa : Miejsce i znaczenie Wschodniej Slowacji w rozwoju kontaktów polsko-slowackich w latach dwudziestych i trzydziestych 20 wieku. In: Kontinuita romantizmu. Vývin - súvislosti - vzahy. Br., 2001, s. 220-230.
vzahy slovensko-požské; vzahy požsko-slovenské; 20. storočie; slavistika; Slovensko východné;

Zdrojový dokument (Kontinuita romantizmu. Vývin - súvislosti - vzahy.)

[Vyhžadávanie] [Register]
Skratka: