DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 21428 (1/47)
Geschichte des deutschen Buchwesens. Reihe: Digitale Bibliothek. Bd. 26. [Hrsg.]: Lehmstedt, Mark. Berlin, Directmedia Publishing 2000. CD-Rom
OHLASY: [Rec.]: Midriaková Elena, Kniha 2003-2004, vyd. 2004, [2 zväzky v jednej publikácii so samostatným stránkovaním a obsahom], zv. 2003, s. 197-198.
CD-rom; Knižnice digitálne; Digitalizácia;

Zoznam dielov

MFN 24235 (2/47)
Magyar Könyvszemle Könyv- és sajtótörténeti folyóirat. Revue pour l'histoire du livre et de la presse, 117. Bp., 2001. č. 1-4. 517 s.
OHLASY: Anot.: Saktorová Helena, Kniha 2003-2004, [2 zväzky v jednej publikácii so samostatným stránkovaním a obsahom], zv. 2003, s. 192-194.]
periodiká maďarské;

MFN 26115 (3/47)
Komorová, Klára : Knižnica významného poľského šľachtica a bibliofila 16. storočia Melchiora Krupeka. The Library of an Outstanding 16th Century Polish Aristocrat and Bibliophil Melchior Krupek. Praha, Národní knihovna České republiky 2002. 153 s.
Ohlasy: [Anot.]: Frimmová Eva, HČ 51, 2003, č. 1, s. 158-160; tiež [rec.]: Valach Július, SlArchiv 38, 2003, č. 1, s. 127-130; tiež [rec.]: Domová Miroslava, Kniha 2003-2004, vyd. 2004, [2 zväzky v jednej publikácii so samostatným stránkovaním a obsahom], zv. 2003, s. 195-196.
knižnice poľské; Krupek Melchior [1490-1580/83];

MFN 29734 (4/47)
Augustínová, Eva : Prešovské tlačiarne 18. storočia - rozbor produkcie. Kniha 2003-2004, vyd. 2004, [2 zväzky v jednej publikácii so samostatným stránkovaním a obsahom], zv. 2003, s. 28-31. Rés. nem. s. 31-32 Die Prešover Drucke des 18. Jahrhunderts; angl. s. 32 Prešov Eighteenth Century Prints. m
Kníhtlač; Tlačiarne; 18. storočie; Prešov;

MFN 29848 (5/47)
Bodnárová, Miloslava : Prešovské mestské knihy v období stredoveku. Kniha 2003-2004, vyd. 2004, [2 zväzky v jednej publikácii so samostatným stránkovaním a obsahom], zv. 2003, s. 19-22. Rés. nem. s. 22 Die Stadtbücher von Prešov im Mittelalter; angl. s. 23 Prešov Town Books in the Middle Ages. m
Kníhtlač; Diplomatika; Stredovek; Mestské knihy; Knihy mestské; Prešov;

MFN 29921 (6/47)
Cabadajová, Jana : Knižnica Rímsko-katolíckeho farského úradu v Kovarciach. Kniha 2003-2004, vyd. 2004, [2 zväzky v jednej publikácii so samostatným stránkovaním a obsahom], zv. 2004, s. 132-137. Rés. nem. s. 137 Die Bibliothek der römisch-katholischen Pfarramtes in Kovarce; angl. s. 137 The Library of the Roman Catholic Parish Office at Kovarce.
Knižnice farské; Úrady farské; Kovarce [okres Topoľčany]; okres: Topoľčany;

MFN 30003 (7/47)
Čičaj, Viliam : Retrospektívna bibliografia a katalógy súkromných knižníc z obdobia novoveku. Kniha 2003-2004, vyd. 2004, [2 zväzky v jednej publikácii so samostatným stránkovaním a obsahom], zv. 2004, s. 54-63. Rés. nem. s. 63 Die retrospektive Bibliographie und Kataloge der Privatbibliotheken aus der Neuzeit; angl. s. 63 Retrospecive Bibliographie and Private Library Catalogues from the Modern Ages.
Knižnice súkromné; Bibliografie retrospektívne; Knižnice novoveké;

MFN 30190 (8/47)
Fircáková, Kamila : Bernolákovská osobnosť Ponitria Jur Hollý. Kniha 2003-2004, vyd. 2004, [2 zväzky v jednej publikácii so samostatným stránkovaním a obsahom], zv. 2004, s. 46-52. Rés. nem. s. 53 Ein Bernolák-Anhänger aus dem Gebiet Ponitrie - Jur Hollý; angl. s. 53 A Bernolák's Personality of Nitra River Region - Jur Hollý.
Farári; Kňazi; Literáti; Bernolákovci; Hollý Jur [1760-1818];

MFN 30191 (9/47)
Fircáková, Kamila : Knihy františkánov z Bardejova a Stropkova v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Kniha 2003-2004, vyd. 2004, [2 zväzky v jednej publikácii so samostatným stránkovaním a obsahom], zv. 2003, s. 155-161. Rés. nem. s. 162 Die Bücher der Franziskaner aus Bardejov und Stropkov in der Universitätsbibliothek in Bratislava; angl. s. 162 Books from the Franciscan Convents in Bardejov and Stropkov at the University Library in Bratislava.
Knihy; Knižnice; Františkáni; Bratislava; Stropkov; Bardejov;

MFN 30205 (10/47)
Frimmová, Eva : Zachované exempláre z fuggerovskej knižnice na Slovensku. Kniha 2003-2004, vyd. 2004, [2 zväzky v jednej publikácii so samostatným stránkovaním a obsahom], zv. 2004, s. 96-108. Rés. nem. s. 108 Erhaltene Exemplare aus der Bibliothek der Familie Fugger in der Slowakei; angl. s. 108 Some Items Preserved from the Fugger Library in Slovakia.
Knižnice súkromné; Fugger [rod];


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: