DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 18935 (1/3)
Svatoš, Michal : Začiatky pražskej univerzity. Pilier európskej vzdelanosti. HR 9, 1998, č. 10, s. 6-7.
Karlova univerzita; univerzita pražská; bohemika; Praha;

MFN 41575 (2/3)
Frimmová, Eva : Vydavateľská činnosť Daniela Basilia a Petra Fradelia na pražskej Karlovej univerzite. Studia Bibliographica Posoniensia 2010, s. 114-126, obr. Rés. angl. s. 126 Editorial Activities of Daniel Basilio and Peter Fradelio at the Prague Charles University.
Univerzita Karlova; Karlova univerzita; bohemika; Praha [CZ]; Fradelius Peter [1581-1621]; Basilius Daniel [1585-1628];

Zdrojový dokument (Studia Bibliographica Posoniensia)

MFN 42497 (3/3)
Rákosník, Jakub : Sovětizace sociálního státu. Lidově demokratický režim a sociální práva občanů v Československu 1945 - 1960. Praha, Karlova Univerzita 2010. 503 s.
OHLASY: [Anot.]: Kožáková Katarína, HČ, 60, 2012, č. 1, s. 170-171.
štát; právo; 1945-1960;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: