DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 179 (1/291)
Dejiny Slovenska V. (1918-1945). [Vedúci aut. tímu]: Kropilák, Miroslav. [Aut. kol.]: Bartlová, Alena - Bystrický, Valerián - Čierny, Ján - Cséfalvay, František - Deák, Ladislav - Faltus, Jozef - Holotíková, Zdenka - Hrnko, Anton - Kamenec, Ivan - Kasáč, Zdenko - Kropilák, Miroslav - Magdolenová, Anna - Pleva, Ján - Štefanský, Václav. Br., Veda 1985. 607 s. Bibl., menný a miestny reg.
    OHLASY: [Disk.]: Zemko Milan, Dejiny Slovenska v dejinách Slovenska, SP 108, 1992, č. 10, s. 2-26 [Diskusia k ukončeniu vydávania šesťzväzkových dejín Slovenska.]; Jankovič Vendelín, Verbum 5, 1994, č. 3, s. 175-182;


MFN 286 (2/291)
Dejiny Slovenska VI. (1945-1960). [Vedúci aut. tímu]: Barnovský, Michal. [Aut.kol.]: Barnovský, Michal - Cambel, Samuel - Čierny, Ján - Kamenec, Ivan - Šťastný, Jiří - Vrablic, Emil. Br., Veda 1988. 549 s. Reg. menný.
    OHLASY: Rec.: Kirschbaum Stanislav J., Slowakia 34, 1989-1990, No 62-63, s. 174-176; [Disk.]: Zemko Milan, Dejiny Slovenska v dejinách Slovenska, SP 108, 1992, č. 10, s. 2-26 [Diskusia k ukončeniu vydávania šesťzväzkových dejín Slovenska.]; Jankovič Vendelín, Verbum 5, 1994, č. 3, s. 175-182;
1945-1960;

MFN 310 (3/291)
Harna, Josef - Kamenec, Ivan : Na spoločnej ceste. Praha, Horizont 1988. 244 s.
OHLASY: [rec.]: Daniš V., HČ 38, 1990, s. 105-107.
Československo; vzťahy česko-slovenské; vzťahy slovensko-české;

MFN 1203 (4/291)
Kamenec, Ivan : Arizácia - úplatok i spoluvina. 1.-10. časť. Bojovník 35, 1990, č.31-41, s. 6, 5, 6, 6-7, 5, 6, 4, 6, 4, 6.


MFN 1204 (5/291)
Kamenec, Ivan : Historické vedomie, jeho formovanie a úlohy. In: Kapitolky z dejín Československa. Br., Akadémia vzdelávania 1990. 12 s.


MFN 1205 (6/291)
Kamenec, Ivan : Kultúrny front a česko-slovenské vzťahy v období prvej ČSR. In: Kontexty českého a slovenského umenia. Br., Správa kultúrnych zariadení Ministerstva kultúry SR 1990. s. 290-301.


MFN 1206 (7/291)
Kamenec, Ivan : Ľubomír Lipták šesťdesiatročný. 38, 1990, s. 317-318. [Melčice - Bratislava]
historici slovenskí; Lipták Ľubomír [1930-2003];

MFN 1207 (8/291)
Kamenec, Ivan : Za Dr. Ladislavom Lipscherom. 38, 1990, s. 753.
Lipscher Ladislav;

MFN 2714 (9/291)
Kamenec, Ivan : Ako sa vidíme sami a ako nás vidí verejnosť. 39, 1991, č. 4-5, s. 488-491.
historiografia slovenská;

MFN 2715 (10/291)
Kamenec, Ivan : Kolokvium o čechoslovakizme v Prahe. [23.4.1991] 39, 1991, č. 6, s. 705-706.[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: