DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 2435 (1/291)
Fábry, Zoltán : Üresjárat 1945-1948. Napló a jogfosztottság éveiböl. [Chod naprázdno. Denník z rokov bezprávia.] [Zost., úv. a pozn. nap.]: Repiszky, Tamás - Lanstyák, István - Tóth, László. Bp. - Br., Regio - Madách - Kalligram 1991. 267 s. Reg. menný.
Fábry Zoltán [1897-1970];

MFN 2990 (2/291)
Masaryk, TomᚠGarrigue : Demokrácia, nemzetiség. Gondolatok a kisebbségi kérdésröl és az antiszemitizmusról. [Demokracia, národnos. Úvahy o národnostnej otázke a o antisemitizme.] [Zost.]: Fazekas, József. [Doslov nap.]: Szarka, László. [Do maď. prel.]: Domby, Bálint - Donner, Pál - Papp, Dezsö - Szerényi, Ferdinand. Bp.-Br., Regio - Madách - Kalligram 1991. 203 s. Reg. menný.
Masaryk TomᚠGarrigue [1850-1937];

MFN 4550 (3/291)
Kovács, Ferenc : Diákok a viharban. Br., Kalligram Könyvkiadó 1992. 144 s. [Memoáre maďarského spisovateža na roky 1939-1945, keď študoval na Novozámockom gymnáziu.]
Nové Zámky; Kovács Ferenc;

MFN 6284 (4/291)
Fejezetek a csehszlovákiai magyarság történetéböl 1918-1992. [Kapitoly z dejín Maďarov v Československu.] Pozsony [Br.], Kalligram Könyvkiadó 1993. 289 s.
    [Z obsahu]: GYURGYÍK, László: A csehszlovákiai magyarság a népszámlálások tükrében, s. 7-29; POPÉLY, Gyula: A kisebbségi magyar pártpolitika megújulása a harmincas évek elsö felében, s. 31-66; POPÉLY, Gyula: A magyar pártok 1936.évi fúziója Csehszlovákiában, s. 67-86; SZARKA, László: Kisebbségvédelem, reciprocitás, revízió, s. 87-102; SZARKA, László: Dunai konföderáció - egy álom realitása, s. 103-126; KOVÁCS, László G.: A szlovákiai magyarság a második világháború éveiben (1939-1945), s. 127-154; SZARKA, László: Cseh és szlovák szerzök a csehszlovákiai nemzeti kisebbségek helyzetéröl 1968-1983, s. 155-174; VADKERTY, Katalin: A Csehszlovák Köztársaság gazdaságtörténete (1918-1938), s. 175-215; TURCZEL, Lajos: A csehszlovákiai magyar közmüvelödés alakulása 1918-tól 1945-ig, s. 217-257; TÓTH, László: A csehszlovákiai magyar müvelödés kezdetei 1945-1948 között, s. 259-289.
Československo; Maďari, Československo;

MFN 6637 (5/291)
Ipolyi, Arnold : Csallóközi uti-képek. [Obrazy z ciest po Žitnom ostrove.] [Do tlače pripr., úvod a pozn. nap.]: Koncsol, László. Pozsony [Br.], Kalligram Könyvkiadó 1993. 174 s. A Csallóközi Kiskönyvtár.
Žitný ostrov; Csallóköz;

MFN 6733 (6/291)
Kaplan, Karel : Csehszlovákia igazi arca 1945-1948. [Pravdivá tvár Československa 1945-1948.] [Z češ. prel.]: Fazekas, József. Pozsony [Br.], Kalligram Könyvkiadó 1993. 316 s.
1945-1948; Československo;

MFN 6777 (7/291)
Kiss, Csaba György : Magyarország itt marad. Br., Kalligram Könyvkiadó 1993. 223 s.


MFN 6988 (8/291)
Kúr, Géza : A Komáromi Református Egyházmegye. [Reformovaná diecéza komárňanskej župy.] Pozsony [Br.], Kalligram 1993. 329 s., reg.
Komárno [župa];

MFN 7089 (9/291)
Machnyik, Andor : Csallóköz. Tanulmány a honismeret, az agrár- és a szociálpolitika köréböl. [Žitný ostrov. Štúdia vlastivedy, z okruhu agrárnej a sociálnej politiky.] Br., Kalligram Könyvkiadó 1993. 223 s. [Csallóköz.]
Žitný ostrov; Csallóköz;

MFN 7621 (10/291)
Sas, Andor : A slovákiai zsidók üldözése 1939-1945. [Prenasledovanie židov na Slovensku 1939-1945.] Br., Kalligram Könyvkiadó 1993. 260 s. Reg. menný.
    OHLASY: Karsai László, AETAS Történettudományi folyóirat 1993, č. 4, s. 236-242.[Vyhžadávanie] [Register]
Skratka: