DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 9519 (1/2)
Mihálik, Peter : Vznik slovenskej národnej kinematografie 1896-1948. Br., Kabinet divadla a filmu SAV 1994. 256 s. Reg. vecný, menný.
kinematografia;

MFN 19572 (2/2)
Duchovný rozmer slovenského divadla a drámy. Zborník z vedeckej konferencie. [Zost.]: Mistrík, Miloš. Br., Kabinet divadla a filmu SAV - Ministerstvo kultúry SR 1999. 92 s.
    [Z obsahu]: SLIVKA, Martin: Stredovek a ľudové divadlo, s. 16-28; ČAVOJSKÝ, Ladislav: Betlehem a Golgota na našom javisku, s. 29-34; KOVÁČ, Mišo A.: Súčasné úsilia v kresťanskom divadle na Slovensku 1990-1999, s. 47-57.
divadlo; dráma;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: