DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 2721 (1/23)
Kaminski, Marek Kazimierz : Polska i Czechoslovacja w polityce stanów zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w latach 1945-1948. KH 98, 1991, č. 2, s. 69-94.


MFN 2747 (2/23)
Khandl, Ladislav : Na Kriváň. Stopäťdesiatročná tradícia národných výstupov. KrSl 68, 1991, č. 7-8, s. 6-7.
Kriváň;

MFN 3337 (3/23)
Slivka, Michal - Vallašek, Adrián : Hrady a hrádky na východnom Slovensku. Košice, Východoslov. vydav. 1991. 271 s. Rés. slov., nem., angl., rus., maď.
    OHLASY:rec.: Avenarius Alexander, Hrady bez legiend, SP 108, 1992, č. 4, s. 135-136; anot.: Marsina Richard, HČ 40, 1992, č. 3, s. 388-389; anot.: Kajzer Leszek, KHKM 40, 1992, č. 2, s. 219-220;


MFN 5745 (4/23)
-kh- : Churchilova sesternica u Lenina. HR 4, 1993, č. 6, s. 37. [Sochárka.]
Churchill Winston [1874-1965]; Lenin Vladimír Iľjič [1870-1924];

MFN 5746 (5/23)
-kh- : Divadlo dejín. HR 4, 1993, č. 2, s. [Pavilón voskových figúr v moskovských Sokolnikách.]
Moskva; Sokolniky;

MFN 13528 (6/23)
Kiss, Attila : Zur Frage der Kontinuität bzw. Diskontinuität des awarischen Khaganats (567-796). Wieviel Khaganate der Awaren hat es gegeben? In: Ethnische und kulturelle Verhältnisse an der mittleren Donau vom 6. bis zum 11. Jahrhundert. [Hrsg. von]: Bialeková, Darina - Zábojník, Jozef. Br., Veda 1996, s. 83-98.
Avari; kaganát avarský; 567-796;

MFN 16448 (7/23)
Polek, Krzysztof : The political and military relations between the Charlemagne's Frankish Empire and Avarian Khanate. In: Central Europe in 8th-10th Centuries - Mitteleuropa im 8.-10. Jahrhundert. Bratislava, Ministry of Culture of the Slovak Republic - Slovak Academy of Sciences 1997, s. 46-52.


MFN 16759 (8/23)
Szakál, Gyula : Túlélési stratégiák, hatalmi manipulációk a szlovákiai magyarság körében (1957-1990). [Stratégia prežitia, mocenské manipulácie maďarskej národnosti na Slovensku (1957-1990).] Bp., - Györ - Pozsony [Br.,] A könyv a Nemzetiségi Dokumentációs Centrum Pozsony, A Magyar Tudományos Akadémia Politikai Tudományok Intézete és a Mühely Kht. kiadásában 1997. 168 s. Rés. nem., slov. Überlebensstrategien und Manipulation durch die Macht im Kreis der in Slawakien lebenden Ungarn (1957-1990).
Maďari, Slovensko; 1957-1990;

MFN 22458 (9/23)
Pirický, Gabriel : Modernist Interpretations of Islam and the Legacy of Muslim Reformism: Sayyid Ahmad Khan and Abdulhamid Ben Badis. In: Slovak Contributions to 19th International Congress of Historical Sciences. [Ed.]: Kováč, Dušan. Br., Veda, Vydavateľstvo SAV - Historický ústav SAV 2000, s. 27-36.
islam; moslimská reforma;

MFN 24555 (10/23)
Pichlerová, Magda - Tomčíková, Katarína : Archeologické nálezy zo Žitného ostrova. Zbierka Antala Khína. ZbSNM 95-Archeológia 11, 2001, s. 111-134, obr., mp. Rés. nem. s. 133-134. Archäologische Funde aus Žitný ostrov (Schüttinsel). Die Sammlung von Antal Khín. [Vojka nad Dunajom - Budapešť]
archeologické nálezy; Žitný ostrov; Khín Antal [1884-1973];


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: