DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 31923 (1/25)
Augustín, Milan : Európske cesty obchodu slovenskej medi. In: Zborník prednášok zo seminára Z histórie medenorudného baníctva v banskobystrickom regióne. Banská Bystrica, KB press 2005, s. 15-27, obr., mp.
15.-16. storočie; Meď; Obchod; Európa;

Zdrojový dokument (Zborník prednášok zo seminára Z histórie medenorudného baníctva v banskobystrickom regióne.)

MFN 31924 (2/25)
Augustín, Milan : K otázke kultu sv. Klimenta rímskeho, pápeža a mučeníka, najstaršieho patróna baníkov na Slovensku a sv. Kataríny Alexandrijskej a sv. Barbory, pokračovateľkám tejto patronácie. In: Zborník prednášok zo seminára Z histórie medenorudného baníctva v banskobystrickom regióne. Banská Bystrica, KB press 2005, s. 139-143, obr.
Svätci; Kulty náboženské;

Zdrojový dokument (Zborník prednášok zo seminára Z histórie medenorudného baníctva v banskobystrickom regióne.)

MFN 32103 (3/25)
Chladná, Zuzana : Banskobystrickí waldbürgeri ako donátori kostola Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici (v rokoch 1472-1503). In: Zborník prednášok zo seminára Z histórie medenorudného baníctva v banskobystrickom regióne. Banská Bystrica, KB press 2005, s. 144-150.
Kostoly; Donátori; Waldbürgeri; 1472-1503; Banská Bystrica;

Zdrojový dokument (Zborník prednášok zo seminára Z histórie medenorudného baníctva v banskobystrickom regióne.)

MFN 32331 (4/25)
Galvánek, Juraj : Cesty poznávania a využívania neživej prírody v zrkadle 750 rokov Banskej Bystrice. In: Zborník prednášok zo seminára Z histórie medenorudného baníctva v banskobystrickom regióne. Banská Bystrica, KB press 2005, s. 113-120, tab.
Baníctvo; Banská Bystrica;

Zdrojový dokument (Zborník prednášok zo seminára Z histórie medenorudného baníctva v banskobystrickom regióne.)

MFN 32413 (5/25)
Herčko, Ivan - Švarcová, Alexandra : Európska odborná verejnosť a jej záujem o Španiu Dolinu. In: Zborník prednášok zo seminára Z histórie medenorudného baníctva v banskobystrickom regióne. Banská Bystrica, KB press 2005, s. 73-79.
Baníctvo; Európa; Špania Dolina [okres Banská Bystrica]; okres: Banská Bystrica;

Zdrojový dokument (Zborník prednášok zo seminára Z histórie medenorudného baníctva v banskobystrickom regióne.)

MFN 32489 (6/25)
Husák, Vladimír : Industriálne stopy renesančného mediarskeho podniku v Banskej Bystrici a jeho pokračovateľov - príspevok k analýze ikonografie a k identifikácii priemyselných pamiatok v Španej Doline. In: Zborník prednášok zo seminára Z histórie medenorudného baníctva v banskobystrickom regióne. Banská Bystrica, KB press 2005, s. 169-185, obr.
Baníctvo; Pamiatky; Špania Dolina [okres Banská Bystrica]; okres: Banská Bystrica;

Zdrojový dokument (Zborník prednášok zo seminára Z histórie medenorudného baníctva v banskobystrickom regióne.)

MFN 32510 (7/25)
Jakab, Zoltán : Špaňodolinské baníctvo v druhej polovici 19. storočia. In: Zborník prednášok zo seminára Z histórie medenorudného baníctva v banskobystrickom regióne. Banská Bystrica, KB press 2005, s. 83-86, mp.
Baníctvo; 19. storočie; Špania Dolina [okres Banská Bystrica]; okres: Banská Bystrica;

Zdrojový dokument (Zborník prednášok zo seminára Z histórie medenorudného baníctva v banskobystrickom regióne.)

MFN 32511 (8/25)
Jakab, Zoltán : Vzbura špaňodolinských baníkov a ich omilostenie. In: Zborník prednášok zo seminára Z histórie medenorudného baníctva v banskobystrickom regióne. Banská Bystrica, KB press 2005, s. 50-51.
Vzbury banícke; Baníci; 1673; Špania Dolina [okres Banská Bystrica]; okres: Banská Bystrica;

Zdrojový dokument (Zborník prednášok zo seminára Z histórie medenorudného baníctva v banskobystrickom regióne.)

MFN 32565 (9/25)
Kafka, Richard : Návštevy nórskych odborníkov Španej Doliny v 18. storočí. In: Zborník prednášok zo seminára Z histórie medenorudného baníctva v banskobystrickom regióne. Banská Bystrica, KB press 2005, s. 80-82, obr.
Vzťahy slovensko-nórske; Vzťahy nórsko-slovenské; Baníctvo; Špania Dolina [okres Banská Bystrica]; okres: Banská Bystrica;

Zdrojový dokument (Zborník prednášok zo seminára Z histórie medenorudného baníctva v banskobystrickom regióne.)

MFN 32585 (10/25)
Kamenický, Miroslav : Hutníctvo v banskobystrickej oblasti v druhej polovici 18. storočia. In: Zborník prednášok zo seminára Z histórie medenorudného baníctva v banskobystrickom regióne. Banská Bystrica, KB press 2005, s. 68-72, obr.
Priemysel hutnícky; Hutníctvo; 18. storočie; Banská Bystrica [región];

Zdrojový dokument (Zborník prednášok zo seminára Z histórie medenorudného baníctva v banskobystrickom regióne.)


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: