DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 4406 (1/8)
Juza, Peter - Juza, Miroslav : Ferdiš Kostka - človek, ktorý oživoval hlinu. Záhorie 1, 1992, č. 4, s. 6-7.
Kostka Ferdiš;

MFN 4407 (2/8)
Juza, Peter : Typické priezviská starousadlíkov Stupavy. Záhorie 1, 1992, č. 4, s. 24.
Stupava [okres Malacky]; okres: Malacky;

MFN 6693 (3/8)
Juza, Peter : Zabudnutá krása. Záhorie 2, 1993, č. 1, s. 14-19. [Kaplnka sv. Michala v Medených Hámroch neďaleko Stupavy.]
Medené Hámre;

MFN 7121 (4/8)
Malý politologický slovník. [Zost.]: Juza, Peter. Malacky, Mercurius 1993. 87 s. [Pojmy nie mená.]


MFN 11265 (5/8)
Juza, Peter : Zväz mladých v rokoch 1936-1938 (kontinuita jeho ľavicového zamerania a spolutvorcu ľavicového spektra). In: Zborník vystúpení zo seminárov: Transformácia sociálnej sféry a ľavicová politika; Historické korene a tradície ľavicového (robotníckeho) hnutia na Slovensku. [Br.], Nadácia Ladislava Novomeského v spolupráci s Československou obchodnou bankou 1995, s. 103-116. Pre internú potrebu.


MFN 33680 (6/8)
Teoretické prístupy k identitám a ich praktické aplikácie. Zborník zo seminára. [Ed.]: Marušiak, Juraj - Ferencová, Michaela. [Autori]: Benko, Juraj - Bužeková, Tatiana - Duleba, Alexander - Ferencová, Michaela - Findor, Andrej - Gregušová, Gabriela - Juza, Peter - Krekovičová, Eva - Kusá, Zuzana - Marušiak, Juraj - Michela, Miroslav - Poláčková, Zuzana - Šmihula, Daniel - Tokár, Adrián - Weiss, Peter - Zavacká, Marína. Br., Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied - VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2005. 220 s. Rés. angl. s. 207-219. Ed. Monografie a štúdie. Zv. 2.
zborníky slovenské; zborníky jednorázové;

MFN 40030 (7/8)
Juza, Peter : Medzinárodnopolitické aspekty roku 1968 v spomienkach Čestmíra Císařa. Vedecký obzor 1, 2009, č. 1, s. 25-31. Rés. angl. s. 31 International Aspects of 1968 in the Memoirs of Čestmír Císař.
politici; 1968; politika zahraničná; Československo; bohemika; Císař Čestmír [1920-];

Zdrojový dokument (Vedecký obzor)

MFN 44851 (8/8)
"Vlastenec a európan Vladimír Clementis". Zborník príspevkov zo spomienkovej konferencie 20.09.2012 v Bratislave konanej pod záštitou podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka. [Ed.]: Juza, Peter. Br., Inštitút ASA 2012. 108 s., fotogaléria.
politici slovenskí; Československo; bohemika; 1902-1952; Clementis Vladimír [1902-1952];

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: