DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 4614 (1/2)
Kronika lidstva. S výhledem do budoucnosti od Roberta Jungka. [Zost.]: Harenberg, Bodo. [Spoluautor]: Jungk, Robert. [Koncepciu čes. vyd. sprac. viedli]: Biermann, Karol - Hanus, František. [Z nem. prel.]: kol. prekladateľov. Br., Fortuna Print 1992. 1248 s. Reg. menný.


MFN 4615 (2/2)
Kronika ľudstva. S výhľadom do budúcnosti od Roberta Jungka. [Zost.]: Harenberg, Bodo. [Spoluautor]: Jungk, Robert. [Z nem. prel.]: kol. prekladateľov. [Doplnky nap. a text upr.]: Farkaš, Zdeněk - Kováč, Dušan - Roháč, Ján. Br., Fortuna Print 1992. 1248 s. Reg. menný, vecný. Rec.: Barica Ján, Encyklopédie pre Slovensko,LT 6, 1993, č. 3, s. 4


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: