DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 5915 (1/108)
Bibliografia Jána Jankoviča. [Zost. a úv. nap.]: Sirácky, Ján. Br., Juga 1993. 51 s. [Publicista, prekladateľ.]
Jankovič Ján [1943-]5;

MFN 10277 (2/108)
Tribuson, Goran : Dejiny pornografie. Bratislava, Juga 1994.


MFN 12179 (3/108)
Sedláčková, Eulália - Hlávková, Zdena : Sprievodca dejinami medicíny. [Úvod nap.]: Šitári, Ladislav. Br., JUGA 1995. 117 s.
OHLASY: anot.: Falisová Anna, HČ 44, 1996, č. 2, s. 336-337.
medicína; zdravotníctvo;

MFN 14353 (4/108)
Sedláčková, Eulália - Tichý, Miloš : Prof. MUDr. František Švec, DrSc. - priekopník farmakológie a farmaceutického štúdia na Slovensku. [Br.], JUGA 1996. 103 s. Ed. Z dejín medicíny a farmácie. Zv. 1.
farmaceuti; Švec František;

MFN 14644 (5/108)
Tichý, Miloš - Sedláčková, Eulália : Prof. MUDr. Karol Matulay. Nestor slovenskej psychiatrie a neurológie. [Úvod]: Žucha, Ivan. [Br.], JUGA 1996. 128 s., obr. príl. Ed. Z dejín medicíny a farmácie. Zv. č. 2.
OHLASY: Falisová Anna, HČ 45, 1997, č. 2, s. 363.
lekári; psychiatri; neurológovia; Matulay Karol;

MFN 15296 (6/108)
Duránik, Vojtech - Sedláčková, Eulália - Tichý, Miloš : Z kroniky prvej stomatologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Br., JUGA 1997. 118 s., príl. obraz., bibliografia, literatúra. Ed. Z dejín medicíny a farmácie.
stomatológia, Slovensko;

MFN 15866 (7/108)
Kováčik, Peter : Alžbeta Bátoriová. Br., Juga 1997. 341 s.
šľachta; ženy; Čachtice; Báthoryová Alžbeta [1560-1614];

MFN 16155 (8/108)
Medzinárodná ochrana národností. Európsky štandard v dokumentoch. [Zost.]: Šebesta, Štefan. Br., JUGA 1997. 255 s., reg.
národnosti európske; pramene;

MFN 16589 (9/108)
Sedláčková, Eulália - Tichý, Miloš : Generál MUDr. Ján Paškan, zakladateľ vojenského zdravotníctva na Slovensku. [Príhovor]: Paškan Ján. Br., Juga 1997. 152 s., fot. príl. Ed. Z dejín medicíny a farmácie. Zv. 4.
zdravotníctvo vojenské; Paškan Ján [1907-1989];

MFN 19479 (10/108)
Cortazár, Fernando Garcia de - Vesga, José Manuel Gonzáles : Stručné dejiny Španielska. [Zo špan. prel.]: Contrerasová, Hana. Br., Juga 1999. 447 s., reg.[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: