DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 16177 (1/1)
Michnik, Adam : Sokratov tieň. Eseje a štúdie. [Predslov]: Jagodzinski, Andrzej. [Doslov]: Šimečka, Martin M. [Z poľ. prel.]: Marušiak, Jozef - Turňa, Jozef. Br., Kalligram 1997. 397 s.
OHLASY: anot.: -ht-, [ Třísková Helena,] HČ 46, 1998, č. 3, s. 525.
eseje; Polonika;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: