DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 631 (1/14)
Anjou-Kori oklevéltár. (Documenta res Hungaricas tempore regum andegavensium illustrantia 1301-1387.) I. 1301-1305. [Preside]: Kristó, Julio. [Adiuvantibus]: Almási, Tiburtio - Blazovich, Ladislao - Érszegi, Geisa - Makk, Francisco. [Szerkesztette]: Kristó, Gyula. [A pecsétek leírását készítette]: Kovács, Zsuzsanna. Bp. - Szeged, JATE 1990. 530. s., reg. menný. Ed. Documenta res Hungaricas tempore regum andegavensis illustrantia 1301-1387. Rec.: Marsina Richard, SlArchiv 27, 1992, č. 2, s. 122-124.
Rec.: Almási Tibor, Archivum Sala 2, 2005, 158-167.
1301-1305; Uhorsko; pramene; Anjou [rod];

MFN 3501 (2/14)
Tóth, Imre H. : Cirill-Konstantin és Metód élete, müködése. [Život a činnos Cyrila-Konštatína a Metoda.] 2. vyd. Bp., JATE BTK Szláv Filológiai Tanszék 1991. 178 s.
vierozvestci vežkomoravskí; Vežká Morava; slavistika; Cyril Konštantín [826/827-869]; Konštantín Cyril [826/827-869]; Metod [815-885];

MFN 5817 (3/14)
Bacsa, Pavol : Vplyv maďarského jazyka na slovenské nárečia v Maďarskej republike. In: Magyar és Szlávok. Szeged, JATE Szláv Filológiai Tanszékének vezetöje 1993, s. 523-533.


MFN 6418 (4/14)
Gregor, Ferenc : A magyar céhnyelv hatása a szlovákra. [Vplyv maďarského cechového jazyka na slovenčinu.] In: Magyar és Szlávok. Szeged, JATE Szláv Filológiai Tanszékének vezetöje 1993, s. 547-545.


MFN 6956 (5/14)
Krupa, András : A délkelet-magyarországi szlovákok és magyarok kapcsolata hiedelemviláguk összevetése alapján. [Vzah juhovýchodných uhorských slovákov a maďarov na základe porovnania so svetom ich mýtov.] In: Magyar és Szlávok. Szeged, JATE Szláv Filológiai Tanszékének vezetöje 1993, s. 205-220.


MFN 7343 (6/14)
Oltvai, Ferenc : Egy árva megyei gyolcsoscsalád az alföldon. [Oravská plátennícka rodina na Dolnej zemi.] In: Magyar és Szlávok. Szeged, JATE Szláv Filológiai Tanszékének vezetöje 1993, s. 233-247.
Dolná zem; Orava;

MFN 7922 (7/14)
Tomiš, Karol : Emil Boleslav Lukáč - A magyar irodalom szlovák közvetítöje. [Emil Boleslav Lukáč - slovenský sprostredkovatež maďarskej literatúry.] In: Magyar és Szlávok. Szeged, JATE Szláv Filológiai Tanszékének vezetöje 1993, s. 131-137.
Lukáč Emil Boleslav;

MFN 7931 (8/14)
Tóth, István : Adalékok a délkeleti-alföldi szlovákok történetéhez. (Együttélés - asszimiláció. Magyarosodás - névmagyarosítás 1868-1946.) [Údaje k dejinám juhovýchodných-dolnozemských slovákov. (Spolužitie - asimilácia. Pomaďarčovanie - pomaďarčovanie mien 1868-1946.)] In: Magyar és Szlávok. Szeged, JATE Szláv Filológiai Tanszékének vezetöje 1993, s. 221-232.


MFN 10113 (9/14)
Szádecky-Kardoss, Samu : Az avar történelmi forrásai. I. [Pramene k dejinám Avarov. I.] Szeged, JATE 1994. 252 s.
pramene; Avari;

MFN 12135 (10/14)
Rotschild, Joseph : Csehszlovákia története a két világháború között. [Prel.]: Vizi, Ágnes. Szeged, JATE Történész Diakkör 1995, 87 s. Ed. Stúdium füzetek.
Československo;


[Vyhžadávanie] [Register]
Skratka: