DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 2722 (1/11)
Kaminski, Marek Kazimierz : Polska i Czechoslowacja w polityce Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii 1945-1948. Warszawa, Instytut Historii PAN 1991. 380 s. Reg. menný. Rés. angl.
OHLASY: rec.: Koryn Andrzej, Kwartalnik historyczny 99, 1992, č. 3, s. 133-137.


MFN 29780 (2/11)
Bartlová, Alena : Formovanie a hlavné trendy vo vývoji politických strán na Slovensku v rokoch 1918-1938. In: Dwa panstwa - trzy narody. Warszawa, Instytut Historii PAN 2004, s. 81-97.
Strany politické; Politické strany; 1918-1938;

Zdrojový dokument (Dwa panstwa - trzy narody.)

MFN 29983 (3/11)
Čaplovič, Miloslav : Formovanie a vývoj československej armády 1918-1939 (náčrt historickej problematiky). In: Dwa panstwa - trzy narody. Warszawa, Instytut Historii PAN 2004, s. 55-80, tab., mp.
Armáda československá; 1918-1939; Československo;

Zdrojový dokument (Dwa panstwa - trzy narody.)

MFN 30127 (4/11)
Dwa panstwa - trzy narody. Ustroje polityczne Polski i Czechoslowacji (1918-1939). [Red.]: Adamczyk, Jacek. Warszawa, Instytut Historii PAN 2004. 173 s.
Vzahy československo-požské; Vzahy požsko-československé; Zborníky požské; 1918-1939;

MFN 30144 (5/11)
Essen, Andrzej : Ksztaltowanie sie podstaw ustrojowych w Polsce i Czechoslowacji w latach 1918-1922. In: Dwa panstwa - trzy narody. Warszawa, Instytut Historii PAN 2004, s. 19-31.
1918-1922;

Zdrojový dokument (Dwa panstwa - trzy narody.)

MFN 30592 (6/11)
Kázmerová, źubica : Školstvo na Slovensku ako súčas demokratizačného procesu. In: Dwa panstwa - trzy narody. Warszawa, Instytut Historii PAN 2004, s. 123-129.
Demokratizácia; Školstvo;

Zdrojový dokument (Dwa panstwa - trzy narody.)

MFN 31121 (7/11)
Orlof, Ewa : Slowackie projekty autonomii w dwudziestoleciu miedzyvojennym w swietle polskich materialów archiwalnych. In: Dwa panstwa - trzy narody. Warszawa, Instytut Historii PAN 2004, s. 99-109.
Autonómia Slovenska; 1918-1938;

Zdrojový dokument (Dwa panstwa - trzy narody.)

MFN 31349 (8/11)
Roszkowski, Jerzy M. : Organizacja i funkcjonowanie starostwa Spisko-Orawskiego 1920-1925. In: Dwa panstwa - trzy narody. Warszawa, Instytut Historii PAN 2004, s. 131-159.
1920-1925; Hranice; Vzahy slovensko-požské; Vzahy požsko-slovenské; Spiš [región]; Orava [región];

Zdrojový dokument (Dwa panstwa - trzy narody.)

MFN 31351 (9/11)
Ruman, Ladislav : Politický systém v Československu v rokoch 1918-1938 (pokus o komparáciu s Požskom). In: Dwa panstwa - trzy narody. Warszawa, Instytut Historii PAN 2004, s. 9-18.
1918-1938; Vzahy československo-požské; Vzahy požsko-československé;

Zdrojový dokument (Dwa panstwa - trzy narody.)

MFN 31655 (10/11)
Šuchová, Xénia : Organizácia verejnej správy na Slovensku v medzivojnovom období - problém integrácie Slovenska do demokratickej československej republiky. In: Dwa panstwa - trzy narody. Warszawa, Instytut Historii PAN 2004, s. 111-122.
1918-1938; Správa verejná; Československo;

Zdrojový dokument (Dwa panstwa - trzy narody.)


[Vyhžadávanie] [Register]
Skratka: