DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 621 (1/23)
Albrecht, Ján : Úvahy o interpretácii slovenskej historickej hudby a jej ohlase v zahraničí. HudArch 11, 1990, s. 193-197.


MFN 661 (2/23)
Ballová, Ľuba : Svedectvo a posolstvo Daniela Georga Speera. HudArch 11, 1990, s. 118-121.
Speer Georg Daniel;

MFN 664 (3/23)
Banáry, Boris : Bartolomej Urbanec a humanizmus. HudArch 11, 1990, s. 114-117.
Urbanec Bartolomej;

MFN 716 (4/23)
Bibliografia štúdií, : výskumných prác, referátov, dokumentárnych textov, jubilejných článkov a recenzií. HudArch 11, 1990, s. 204-208. [V Hudobnom archíve.]


MFN 986 (5/23)
Garaj, Bernard : Inštrumentálny prejav Gajdoša Eliáša Levasovského. HudArch 11, 1990, s. 125-168.
Levasovský Eliáš;

MFN 1182 (6/23)
Javor, Pavol - Javorová, Gabriela : Gajdošská ľudová hudobná kultúra na Ponitrí. HudArch 11, 1990, s. 169-189.
Ponitrie [región]; Jedľové Kostoľany; Skýcov; Malá Lehota; Veľká Lehota; Nitra [okres]; okres: Žiar nad Hronom; Štále;

MFN 1508 (7/23)
Melicher, Alexander : Poznámky o živote a diele hudobného skladateľa Ladislava Stančeka. HudArch 11, 1990, s. 47-84.
hudobníci, Slovensko; Stanček Ladislav;

MFN 1554 (8/23)
Múdra, Darina : Ľudovít Skalnik, štýlová charakteristika skladateľa. HudArch 11, 1990, s. 7-46.
Skalnik Ľudovít;

MFN 1555 (9/23)
Muntág, Emanuel : Muzikologické aktivity na stránkach zborníka Hudobný archív (1975-1987). HudArch 11, 1990, s. 198-203.


MFN 1556 (10/23)
Muntág, Emanuel : Vojna, mier a humanizmus v tvorbe Tibora Andrašovana. HudArch 11, 1990, s. 109-113.
Andrašovan Tibor;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: