DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 531 (1/31)
Oravská Polhora. Vlastivedná monografia. [Zost.]: Huba, Peter. Br., Šport pre MNV v Oravskej Polhore 1989. 188 s.
Oravská Polhora;

MFN 828 (2/31)
Čaplovičová, Zdena - Langer, Juraj - Huba, Peter : Múzeum oravskej dediny. Sprievodca po expozícii. Martin, Osveta pre Oravské múzeum v Dolnom Kubíne 1990. 136 s. Rés. rus., nem., angl., maď.
Orava;

MFN 1128 (3/31)
Huba, Peter : Hruštín. Vlastivedná monografia. [Zost.]: Huba, Peter. Martin, MNV v Hruštíne 1990. 231 s.
Hruštín;

MFN 2357 (4/31)
Dejiny požiarnej ochrany na Orave. [Zost.]: Huba, Peter. Martin, Osveta 1991. 135 s.
    [Z obsahu]: MAŤUGOVÁ, Soňa: Vznik a začiatky požiarnej ochrany na Orave, s. 7-12; MAŤUGOVÁ, Soňa: Zakladanie dobrovoľných hasičských spolkov a ich činnosť v rokoch 1872-1918, s. 13-21; MAŤUGOVÁ, Soňa: Vývoj požiarnej ochrany na Orave v rokoch 1918-1945, s. 22-34; MAŤUGOVÁ, Soňa: Kultúrno-osvetováa športová činnosť dobrovoľných hasičských spolkov, s. 35-39; STANKOVSKÁ, B.: Vývoj požiarnej ochrany na Orave v rokoch 1945 - 1960, s. 40-52; STANKOVSKÁ, B.: Požiarna ochrana v okrese Dolný Kubín v rokoch 1945-1960, s. 53-71; STANKOVSKÁ, B.: Požiarna ochrana v okrese Trstená v rokoch 1945-1960, s. 72-84; HUBA, Peter: Okresný verejný požiarny útvar v rokoch 1962-1986, s. 116-120; HUBA, Peter: Okresná inšpekcia požiarnej ochrany, s. 121-122; HUBA, Peter: Prehľad požiarovosti v okrese Dolný Kubín v rokoch 1960-1986, s. 123-129.
požiarna ochrana; Dolný Kubín; Orava; Trstená;

MFN 3102 (5/31)
Novoť. 300 rokov. Vlastivedná monografia. [Zost.]: Huba, Peter. Martin, Vydavateľstvo Neografie pre Obecný úrad Novoť 1991. 198 s.
    [Z obsahu]: FLOREKOVÁ, Iveta: Pečate obce, s. 31; FLOREKOVÁ, Iveta: Zakladacia listina obce z roku 1691, s. 32-34; FLOREKOVÁ, Iveta: Vývoj obce do roku 1918, s. 35-51; MAŤUGOVÁ, Soňa: Obec v rokoch 1918-1945; HUBA, Peter: Výstavba obce po oslobodení s.61-65; ŽATKULIAK, Ján: Pohraničná dedina s.173-185.
vlastiveda; Novoť;

MFN 3128 (6/31)
Oravská Lesná. Vlastivedná monografia. [Zost.]: Maťugová, Soňa - Huba, Peter. Martin, Neografia 1991. 93 s.
obce, Slovensko; Oravská Lesná [okres Námestovo]; okres: Námestovo;

MFN 3965 (7/31)
Dolný Kubín. [Zost.]: Huba, Peter. Dolný Kubín, Mestský úrad 1992. 72 s.
obce, Slovensko; Dolný Kubín;

MFN 4300 (8/31)
Huba, Peter : Dvadsaťpäť rokov Múzea oravskej dediny. ZbOM 1992, s.
Orava; Zverovka; Brestová pri Zuberci;

MFN 4301 (9/31)
Huba, Peter : K životnému jubileu Pavla Čaploviča. ZbOM 1992, s. 117.
Orava; Čaplovič Pavol [1917-1994];

MFN 4623 (10/31)
Krušetnica. Vlastivedná monografia. [Zost.]: Huba, Peter. Nap. aut. kol. Krušetnica, Peter Huba pre Obecný úrad v Krušetnici 1992. 204 s. [Krušetnica okres Dolný Kubín.]
    [Z obsahu]: FLOREKOVÁ, Iveta: Pečate obce, s. 27; FLOREKOVÁ, Iveta: Vývoj obce do roku 1918, s. 27-56; MAŤUGOVÁ, Soňa: Obec v rokoch 1918-1945, s. 57-67; HUBA, Peter: Výstavba obce po oslobodení, s. 67-82; FLOREK, Daniel: Z histórie divadelníctva v obci, s. 168-170. Anot.: A.M., HČ 40, 1992, s. 503.
Krušetnica [okres Dolný Kubín]; okres: Dolný Kubín;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: