DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 310 (1/14)
Harna, Josef - Kamenec, Ivan : Na spoločnej ceste. Praha, Horizont 1988. 244 s.
OHLASY: [rec.]: Daniš V., HČ 38, 1990, s. 105-107.
Československo; vzťahy česko-slovenské; vzťahy slovensko-české;

MFN 1242 (2/14)
Kladivík, Eugen : História horizontálnej podzemnej koľajovej dopravy v slovenských baniach a jej prezentácia v Banskom múzeu v prírode v Banskej Štiavnici. In: Ochrana pamiatok železničnej dopravy na Slovensku. Zborník prednášok. Žilina, Dom techniky ČSVTS - SV Spoločnosti dopravy a spojov ČSVTS - Kysucké múzeum v Čadci 1990. s. 113-137.


MFN 4743 (3/14)
Magula, Rudolf : Development of Horizontal Haulage in Ore Mines in Slovakia in the Period of 1850-1938. In: The Development of Technology in Traffic and Transporst Systems. Vienna, ÖFIT 1992, s. 345-350. [Separát.]


MFN 5012 (4/14)
Pavelčík, Jiří : Keramika pátého sídelního horizontu z výšinné osady v Hlinsku u Lipníku nad Bečvou. SlArch 40, 1992, č. 1, s. 29-46. Rés. nem.
Hlinsko u Lipníka nad Bečvou;

MFN 12160 (5/14)
Říčař, Kristoslav : Úvod do genealogie. Kdo jsou moji předkové a odkud přišli? Praha, nakladatelství Horizont 1995. 96 s.


MFN 13847 (6/14)
Magula, Rudolf : Vývoj horizontálnej dopravy v rudných baniach. Pamiatky a múzeá 1996, č. 2, s. 64-66.


MFN 16404 (7/14)
Petrovič, Jozef : Tri časové horizonty vývoja obecných pečatidiel Šariša. In: Heraldika na Slovensku. Martin, Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť 1997, s. 71-77. Rés. angl., s. 77-78 Three Horizons of the Development of the Šariš Communal Sealing Stamps.
Šariš;

MFN 18120 (8/14)
Kowalská, Eva : Horizonte der Mädchenausbildung im 18. Jahrhundert. In: Städtisches Alltagsleben in Mitteleuropa vom Mittelalter bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Br., Academic Electronic Press 1998, s. 195-204.


MFN 20125 (9/14)
Lamiová-Schmiedlová, Mária - Tomášová, Božena : Nálezový horizont z prelomu doby rímskej a doby sťahovania národov na viacvrstvovom sídlisku v Ostrovanoch. SlArch 47, 1999, č. 2, s. 75-124. Rés. nem. s. 125-132. Der Fundhorizont von der Wende der römischen Kaiserzeit und der Völkerwanderungszeit auf der mehrschichtigen Siedlung in Ostrovany.
nálezy archeologické; Ostrovany [okres Sabinov]; okres: Sabinov;

MFN 21972 (10/14)
Krejčí, Oskar : Geopolitika středoevropského prostoru. Horizonty zahraniční politiky České republiky a Slovenské republiky. Praha, Ekopress 2000. 318 s., mp.
politika zahraničná; politika česká; politika slovenská; geopolitika; Európa stredná;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: