DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 209 (1/178)
Klimko, Jozef : Politické a právne dejiny hraníc predmníchovskej republiky (1918-1938). Br., Veda 1986. 180 s.
OHLASY: [anot.]: Mosný Peter, HistCarp 21, 1990 [vyd.1991], s. 161-164.
1918-1938; hranice Slovenska;

MFN 228 (2/178)
Chalupecký, Ivan - Smetana, M. : Hrad Ľubovňa. Martin, MS 1987. 112 s.
OHLASY: [anot.]: Pavlík Edvard, HistCarp 21, 1990 [vyd. 1991], s. 160-161.
hrady slovenské; Ľubovňa;

MFN 801 (3/178)
Chovanec, Ján : Nález mincí zo Záhora. HistCarp 20, 1989 [vyd.1990], s. 299-303. [Záhor okres Michalovce.] Rés. rus., nem.
Záhor [okres Michalovce]; okres: Michalovce;

MFN 826 (4/178)
Čaplovič, Dušan : Stredoveká dedinská sakrálna stavba vo Svinici. (Genéza kultúrnohistorických zmien v štruktúre osídlenia a jej odraz v dispozičnom architektonickom riešení objektu.) HistCarp 20, 1989 [vyd.1990], s. 97-138. [Svinica okres Košice vidiek.] Rés. rus., nem.
Svinica [okres Košice]; okres: Košice;

MFN 844 (5/178)
Čižmárová, Mária : Závody v regionálnych dejinách a ich spracovanie vo východoslovenskom kraji. HistCarp 20, 1989 [vyd.1990], s. 250-259. Rés. rus., nem.


MFN 918 (6/178)
Eliáš, Štefan : Košice na prahu pojozefínskej éry. HistCarp 20, 1989 [vyd.1990], s. 241-249. Rés. rus., nem.
Košice;

MFN 970 (7/178)
Fried, Karol : Počiatky výučby veterinárstva v Košiciach. HistCarp 20, 1989 [vyd.1990], s. 79-95. Rés. rus., nem.
Košice;

MFN 988 (8/178)
Gašaj, Dárius : Jubileum PhDr. Júliusa Béreša, CSc. HistCarp 20, 1989 [vyd.1990], s. 326-328. [Aj bibliografia prác venovaných problematike východného Slovenska.]
Béreš Július [1939-];

MFN 1037 (9/178)
Halaga, Ondrej R. : Košice pred lokáciou kolonistov. HistCarp 20, 1989 [vyd.1990], s. 139-172.
Košice;

MFN 1051 (10/178)
Hanušin, Ján : K osemdesiatym narodeninám nestora slovenských múzejných pracovníkov JUDr. Štefana Butkoviča. HistCarp 20, 1989 [vyd.1990], s. 323-325.
Butkovič Štefan [1908 -];


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: