DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 468 (1/12)
Heumos, Peter : Die Emigration aus der Tschechoslowakei nach Westeuropa und dem Nahen Osten 1938-1945. Politisch-soziale Struktur, Organisation und Asylbedingungen der tschechischen, jüdischen, deutschen und slowakischen Flüchtlinge während des Nazionalsozialismus. Darstellung und Dokumentation. Mníchov, R. Oldenbourg Verlag 1989. 496 s. Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, zv. 63.
    OHLASY: rec.: Malíř Jiří, ČMM 111, 1992, č. 1, s. 163-164; rec.: Alexander Manfred, ZfO 42, 1993, č. 1, s. 142-143.


MFN 2571 (2/12)
Heumos, Peter : Collegium Carolinum a jeho knižnica. BullSSK 2, 1991, č. 1-2, s. 44-46.


MFN 3346 (3/12)
Slovensko v rokoch druhej svetovej vojny. (Materiály z vedeckého sympózia. Častá, 6.-7. novembra 1990.) [Zost.]: Bystrický, Valerián. Br., Slovenská národná rada - Historický ústav SAV 1991. 170 s. Rés. angl., nem.
    [Z obsahu]: LIPTÁK, Ľubomír: Slovensko v prvej a druhej svetovej vojne, s. 6-12; KAMENEC, Ivan: Politický systém a režim Slovenského štátu v rokoch 1939-1945, s. 13-23; ŠKORVÁNEK, Stanislav: Slovensko v nacistickom systéme ovládnutia Európy, s. 24-29; KORČEK, Ján: Niekoľko poznámok k problematike mocensko-represívneho aparátu Slovenského štátu, s. 30-36; JELINEK, Yeshayahu A.: Dr. Jozef Tiso a Slovenský štát: na okraj problému, s. 37-46; ANGER, Jan: K některým vojenskopolitickým aspektům mnichovské kapitulace, s. 47-52; TILKOVSZKY, Loránt: Pohľad E. Bajcsy-Zsilinszkého na Slovenský štát, s. 53-57; HRNKO, Anton: Slovensko v politike veľmocí v rokoch vojny. Náčrt problematiky, s. 58-62; FABIAN, Juraj: Slovensko v strednej Európe (Slovensko-maďarské vzťahy za druhej svetovej vojny.), s. 63-69; HEUMOS, Peter: Slovensko vo vojnovom hospodárstve tretej ríše, s. 70-72; ŠOLC, Jiří: Neregulérní válka a její aspekty na Slovensku v letech 1939-1944, s. 73-77; RYCHLÍK, Jan: Česká společnost a slovenský stát, s. 78-90; GEBHART, Jan: Česko-slovenské vztahy v letech 1939-1943 očima odboje, s. 91-96; HUŇÁČEK, Zdeněk: Český domácí odboj v letech 1939-1945 a vývoj názorů na poválečné uspořádání společného státu Čechů a Slováků, s. 97-101; SLEZÁK, Lumír: Národopisná Morava a slovácký separatismus, s. 102-109; DEJMEK, Jindřich: Čechoslováci - nebo Češi a Slováci? (Poznámky na okraj Kroftova vztahu ke Slovensku.), s. 110-118; BAKOŠ, Vladimír: Nacionalizmus ako ideológia, s. 119-124; KONEČNÝ, Stanislav: Vyučovanie dejepisu a vlastenecká výchova v období Slovenského štátu, s. 125-130; KOVÁČ, Dušan: Deutsche Partei v politickom systéme Slovenského štátu, s. 131-134; KOVAČ, Andrej: Rusíni-Ukrajinci a upevňovanie národnostného súladu v Slovenskej republike (v intenciách národnostného katastru), s. 135-139; GAJDOŠ, Marián: Rusínska otázka na Slovensku v rokoch 1938-1945 a jej výskum, s. 140-144; TÓTH, Dezider: Ilegálne prechody antifašistov na južnom Slovensku v rokoch 1939-1941, s. 145-151; REZNÍKOVÁ, Ľubica: K účasti vysokoškolákov v odboji a SNP, s. 152-154; DOBRÍKOVÁ, Mária: Miesto Slovenského národného povstania v slovenských dejinách, s. 155-157.
OHLASY: rec.: Gebhart, Jan - Slezák, Lubomír, Sympozium Slovensko v letech druhé světové války, Sb.19.a 20.stol. 12, 1991, s. 203-208; anot.: Kuklík, Jan, ČČH 90, 1992, č. 3, s. 427-434; anot. Znamierowska-Rakk Elzbieta, Slovensky štát - zdrada narodu slowackiego czy rezultat polityki mniejszego zla? Dzieje najnowsze 24, 1992 č. 1-2; anot.: -M. Z.-, História v slobodnej diskusii, SP 108, 1992, č. 8, s. 154; anot.: -ChĽ-, SlNár 40, 1992, č. 3, s. 351; anot.: Felak James, Bohemia 33; 1992, s. 455-456.
vojna druhá svetová; Tiso Jozef [1887-1947]; Bajcsy-Zsilinszký Endre; Krofta Kamil;

MFN 3979 (4/12)
Drehscheibe Prag. Zur deutschen Emigration in der Tschechoslowakei 1933-1939. [Zost.]: Becher, Peter - Heumos, Peter. München, R. Oldenbourgh Verlag 1992. Der Veröffentlichungen des Collegium Carolinum. Band 75.
    Rec.: Janák Jan, ČMM 113, 1994, č. 1, s. 213-215.


MFN 6131 (5/12)
Das Jahr 1919 in der Tschechoslowakei und in Ostmitteleuropa. Vorträge der Tagung des Collegium Carolinum in Bad Wiessee von 24. bis 26.November 1989. [Herausgegeben von]: Lemberg, Hans - Heumos, Peter. München, R. Oldenbourg Verlag 1993. 261 s. Reg. menný.


MFN 8847 (6/12)
Heumos, Peter : Die Grosse Camouflage? Überlegungen zu Interpretationsmustern der kommunistischen Machtübernahme in der Tschechoslowakei im Februar 1948. In: Kommunismus und Osteuropa. München, R. Oldenbourg Verlag 1994, s. 221-241.


MFN 11104 (7/12)
Heumos, Peter : Abschlussbericht über das Forschungsprojekt "Briefe zwischen Ost- und Westeuropäischen Sozialisten 1945-1948. Bohemia 36, 1995, č. 2, s. 425-437.


MFN 11105 (8/12)
Heumos, Peter : Tagung der gemeinsamen deutsch-tschechisch-slowakischen Historikerkommission. [München, 9.-11.11.1994.] Bohemia 36, 1995, č. 1, s. 171.


MFN 16449 (9/12)
Polen und die böhmischen Länder im 19. und 20. Jahrhundert. Vorträge der Tagung des Collegium Carolinum in Bad Wiessee vom 15. bis 17. November 1991. [Hrsg.]: Heumos, Peter. München, R. Oldenbourg Verlag 1997. 317 s. Ed. Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum. Bd. 19.


MFN 19767 (10/12)
Heumos, Peter : Tschechoslowakische Sozialgeschichte 1948-1989: Industriearbeiterschaft und Genossenschaftsbauern. Ein Forschungsprojekt des Collegium Carolinum. Bohemia 40, 1999, č. 1, s. 213-217.
dejiny sociálne; sociálne dejiny;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: