DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 4614 (1/4)
Kronika lidstva. S výhledem do budoucnosti od Roberta Jungka. [Zost.]: Harenberg, Bodo. [Spoluautor]: Jungk, Robert. [Koncepciu čes. vyd. sprac. viedli]: Biermann, Karol - Hanus, František. [Z nem. prel.]: kol. prekladateľov. Br., Fortuna Print 1992. 1248 s. Reg. menný.


MFN 4615 (2/4)
Kronika ľudstva. S výhľadom do budúcnosti od Roberta Jungka. [Zost.]: Harenberg, Bodo. [Spoluautor]: Jungk, Robert. [Z nem. prel.]: kol. prekladateľov. [Doplnky nap. a text upr.]: Farkaš, Zdeněk - Kováč, Dušan - Roháč, Ján. Br., Fortuna Print 1992. 1248 s. Reg. menný, vecný. Rec.: Barica Ján, Encyklopédie pre Slovensko,LT 6, 1993, č. 3, s. 4


MFN 9283 (3/4)
Kronika ľudstva. : S výhľadom do budúcnosti od Roberta Jungka. [Zost.]: Harenberg, Bodo. [Z nem. prel.]: kol. prekladateľov. [Doplnky nap. a text upr.]: Farkaš, Zdeněk - Kováč, Dušan - Roháč, Ján. 3. dopl. vyd. [4. vyd. 1995] Br., Fortuna Print 1994. 1263 s. Reg. menný, vecný.


MFN 21988 (4/4)
Kronika 20. storočia. [Koncepcia a zost. nem. orig.]: Harenberg, Bodo. [Aut. nem. orig.]: Warner, Karl Friedrich - Stuckmann, Elmar - Rippelová-Manssonová, Irmtraud - Gödeke, Peter - Vogt, Martin - Hoppe, Josef - Rohe, Karl - Gehlhoffová, Beatrix. [Koncepcia slov. vyd.]: Biermann, Karol. [Slov vyd. zost.]: Ivaničková, Edita. [Úv. štúdiu nap.]: Lipták, Ľubomír. [Z nem. orig. prel.. dopln. a uprav.]: Deák, Ladislav - Fano, Štefan - Hlavová, Viera - Institoris, Alexander - Ivaničková, Edita - Korček, Ján - Michálek, Slavomír - Múcska, Vincent - Písch, Mikuláš - Roháčová, Irena - Samson, Ivo - Sikora, Stanislav - Štefanský, Michal - Šuchová, Xénia - Tonková, Mária - Zelenák, Peter - Zelenáková, Želmíra - Žatkuliak, Jozef. Br., Fortuna Print 2000. 1568 s., reg. menný.
OHLASY: rec.: Petruf Pavol, Dejiny v kocke, OS 2000, č. 7, s. 76-7; tiež rec.: Petruf Pavol, HČ 48, 2000, č. 3, s. 534-536; tiež [rec.]: Roháč Juraj, SlArchiv 36, 2001, č. 1, s. 119-123.
kronika 20. storočia; 20. storočie;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: