DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 8816 (1/7)
Hanzal, Josef : Edvard Beneš. Praha, Mladá fronta 1994. 56 s.
    OHLASY: rec.: Kovács László G., Retusált portré "Szépséghibákkal" [Retušovaný portrét s chybami krásy], Világtörténet 1995, tavasz-nyár, s. 72-73.
Beneš Edvard [1884-1948];

MFN 12660 (2/7)
Ádám, Magda - Hanzal, Josef : Edvard Beneš. [Úvod nap.]: Szarka, László. [Z maď. prel., pozn. nap.]: Kovács, G. László. Dunaszerdahely [Dunajská Streda], Nap Kiadó 1996. 170 s.
Beneš Edvard [1884-1948];

MFN 13253 (3/7)
Hanzal, Josef : Kamil Krofta a Slovensko. In: K poctě Jaroslava Marka. Praha, Historický ústav AV ČR 1996, s. 97-102. Rés. nem. s.103.
Krofta Kamil;

MFN 17743 (4/7)
Hanzal, Josef : Ferdinand Kindermann von Schulstein (1740-1801) školský reformátor a ovícenský duchovní. Kostelní Vydří, Karmelitánske nakladatelství 1998. 91 s.
OHLASY: anot.: Kowalská Eva, HČ 47, 1999, č. 3, s. 537.
Bohemika; reformátori školskí; osvietenci; školstvo; tereziánska školská reforma; Kindermann von Schulstein Ferdinand [1740-1801];

MFN 18650 (5/7)
Politická elita meziválečného Československa 1918-1938. Kdo byl kdo. [Ed.]: Kolář, František a kol. [Úv. slovo]: Hanzal, Josef. Praha, Pražská edice 1998. 302 s.
OHLASY: anot.: Švorc Peter, HČ 47, 1999, č. 4, s. 714-716; tiež anot.: -I. K.-, [ Kamenec Ivan,] HČ 48, 2000, č. 2, s. 388.
elity politické; 1918-1938; Československo;

MFN 19503 (6/7)
Československo 1918-1938. Osudy demokracie ve střední Evropě. Zv. 1. Sborník mezinárodní vědecké konference. V Praze 5.-8. října 1998 Valdštejnský palác - Senát Parlamentu České republiky. [Uspořádali]: Valenta, Jaroslav - Voráček, Emil - Harna, Josef. Praha, Historický ústav 1999. 367. Rés. nem.
    [Z obsahu]: KOVÁČ, Dušan: Česko-slovenská štátnosť v kontexte slovenských dejín (otázka kontinuity a diskontinuity), s. 23-29; KVAČEK, Robert: Ke vzniku Československa, s. 30-40; HARNA, Josef: Česká historiografie a trendy výzkumu dějin meziválečného Československa ke konci 20. století, s.41-47; LIPTÁK, Ľubomír: Slovenská historiografia o medzivojnovom Československu, s. 48-52; SEIBT, Ferdinand: Die erste ČSR im Bild der deutschen Forschung, s. 53-58; FIRSOV, Jevgenij: Rossijskaja istoriografija o razvitii mežvojennoj Čechoslovackoj respubliki (1918-1938), s. 59-72; HAUNER, Milan: Anglická a severoamerická historiografie: demokracie a národní stát, s. 73-81; MARES, Antoine: L'historiographie francaise de la Premiere République tchécoslovaque, s. 82-89; KÁRNÍK, Zdeněk: Ustavení ČSR jako parlamentní demokracie v podmínkách národněpolitické a sociálněpolitické krize střední Evropy (jaro - léto 1920). /Události, jejich důsledky a širší souvislosti, s. 90-110; KLIMEK, Antonín: Počátky parlamentní demokracie v Československu, s. 111-122; BROKLOVÁ, Eva: Sonda do politické kultury československé společnosti, s. 123-128; GONĚC, Vladimír: Státoprávní problémy meziválečného Československa z pohledu Právnické fakulty Německé univerzity v Praze, s. 129-134; GOŇCOVÁ, Marta: Koncepty evropanství a demokracie v československém politickém myšlení (od T.G.Masaryka k J.Patočkovi), s. 135-140; TRAPL, Miloš: Začlenění římskokatolické církve do české společnosti po roce 1918, s. 141-147; HANZAL, Josef: Občan a stát - proměny v myšlení, s. 148-151; MATES, Pavel: Právní úprava postavení politických stran v první republice, s. 152-154; ZAVACKÁ, Katarína: Právna kultúra v medzivojnovom Československu,s. 155-157; KAMENEC, Ivan: Stereotypy vnímania česko-slovenských vzťahov v realite a v historiografii, s. 158-162; RYCHLÍK, Jan: České, slovenské, československé dějiny - vztahy a souvislosti, s. 163-169; BARTLOVÁ, Alena: Slovenská otázka a slovenské štátoprávne snahy v rokoch 1918-1938, s. 170-178; KRAJČOVIČOVÁ, Natália: Českí zamestnanci v štátnych službách na Slovensku v prvých rokoch po vzniku Československa, s. 179-183; KÁZMEROVÁ, Ľubica: Pôsobenie Československej strany národno-socialistickej na Slovensku v r. 1918-1938 (s dôrazom na štátnu správu), s. 184-187; ŠUCHOVÁ, Xénia: K problémom unifikácie verejnej správy v predmníchovskej ČSR, s. 188-193; ŠVORC, Peter: Podkarpatskí Rusíni a ich vyrovnanie sa s česko-slovenskou štátnosťou, s. 194-200; BYSTRICKÝ, Valerián: Slovensko roku 1938 (východiská a perspektívy), s. 201-215; ZEMKO, Milan: Reflektovanie medzinárodného postavenia Československa v slovenskej tlači za Rothermerovej revizionistickej akcie v roku 1927, s. 216-222; VALENTA, Jaroslav: Čtyři nástupnické státy a osudy jejich demokracie, s. 223-232; ROKOSKÝ, Jaroslav: Antonín Švehla a agrární strana ve vývoji první ČSR, s. 233-244; ČECHUROVÁ, Jana: Krystalizace národní demokracie ve 20. letech, s. 245-249; VYKOUPIL, Libor: Jiří Stříbrný a československá demokracie, s. 250-257; MAREK, Pavel: K politické organizaci českých středních vrstev, s. 258-263; SOUKUP, Ladislav: Uplatňování svobody tisku v ČSR, s. 264-267; TEICHOVÁ, Alice: Hospodářské změny ve střední a jihovýchodní Evropě po první světové válce, s. 268-272; HOLEC, Roman: Hospodársky vývoj Slovenska bezprostredne po vzniku ČSR v kontexte česko-slovenských vzťahov, s. 273-278; FABRICIUS, Miroslav: Vývoj názorov na postavenie Slovenska v hospodárstve Československa (1918-1938), s. 279-288; LACINA, Vlastislav: Dynamika rozvoje hospodářství v meziválečném Československu, s. 289-295; HALLON, Ľudovít: Industrializácia v českých krajinách a na Slovensku 1918-1938, s. 296-302; PÁTEK, Jaroslav: Podnikatelé a manažeři, s. 303-309; JANČÍK, Drahomír - KUBŮ, Eduard: Zahraniční obchod - aktivní či pasivní činitel zahraniční politiky? (Srovnání československého a německého přístupu ve vzájemných vztazích), s. 310-318; JAKUBEC, Ivan: Československý průmysl a racionalizace 1918-1938, s. 319-327; NOVOTNÝ, Jiří - ŠOUŠA, Jiří:Bankovní úvěry a rozvoj průmyslu v Československu 1918-1938, s. 328-334; KOSTA, Jiří: Zahraniční obchod Československa (1918-1937), s. 335-346; BARTEČEK, Ivo: Československo a Latinská Amerika 1918-1938. Možnosti a meze spolupráce, s. 347-353; DVOŘÁK, Jiří: K hospodářskému regionalismu v meziválečné ČSR, s. 354-358; GRULICH, Petr: Reforma systému obchodních a živnostenských komor v ČSR 1918-1938, s. 359-362; KOHÁROVÁ, Marta: Monopolní výroba výbušnin v Československé republice 1918-1938, s. 363-367.
OHLASY: Roguľová J., Vojenská história 4, 2000, č. 3-4, s. 135-136.
historiografia; vzťahy česko-slovenské; Rusíni; tlač; hospodárstvo; banky živnosť; slovenská otázka; Československo; Stříbrný Jiří [1880-1955]; Švehla Antonín [1873-1933]; Patočka Jozef [1869-1951]; Masaryk Tomáš Garrigue [1850-1937]; Rothermere Harold Sidney Harmsworth [1868-1940];

MFN 19751 (7/7)
Hanzal, Josef : Cesty české historiografie 1945-1989. Praha, Karolinum 1999. 272 s.
OHLASY: rec.: Kamenec Ivan, Pokus o spracovanie dejín novodobej českej historiografie. Česko-slovenská historická ročenka 1999, s. 301-304; tiež [anot.]: Havrila Marek, HČ 50, 2002, č. 1, s. 171-172.
historiografia česká; bohemika; novovek;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: